גלריית אוטובוסים

בגלרייה מוצגים כל דגמי האוטובוסים הנמצאים בשימוש באגד (מרכב אחד עבור כל דגם)

מוזיאון הרכב ההיסטורי