כרטיס חופשי תקופתי

פניות ותלונות בנושא כרטיס חופשי תקופתי לסטודנט

העברת פניות ותלונות בנושא כרטיסי החופשי תקופתי לסטודנטים:  לא קיבלתי את הכרטיס, בקשה לביטול חיוב, בעיות בכניסה למערכת, בעיות ברכישה וכדו'
פניות שאינן קשורות לכרטיסי החופשי תקופתי לסטודנט ונשלחו בטופס זה לא ייענו!
כוכבית מסמנת שדה חובה למילוי

פרטים אישיים

פרטי הפניה