כרטיס מעבר שעתי

במטרופולין גוש דן, מטרופולין חיפה ובירושלים, ניתן לעשות שימוש בכרטיסי מעבר או בהסדר נסיעה מסוג ערך צבור המאפשרים מעבר בין קווים שונים, ללא הגבלה, באזור הגאוגרפי המוגדר, במשך 90 דקות מרגע תיקוף החוזה.

20-06-2016

איך זה מתבצע?

בעת העלייה לנסיעה הראשונה, לפני תיקוף הכרטיס, באחריות הנוסע לציין בפני הנהג, או לבחור במכשיר התיקוף, את יעד נסיעתו הסופי (בתום הנסיעה האחרונה במעבר) ובהתאם לזאת יתבצע החיוב.
במקרה של חריגה מהאזור הגאוגרפי בגינו שולם מחיר הנסיעה, לא תתאפשר השלמה למחיר נסיעה באזור גאוגרפי אחר.