בקשה לאישור הסדר פשרה

בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת תובענה ייצוגית בעניין הנגשת שירותי התחבורה לאנשים עם מוגבלות בשמיעה.

10-08-2017