סיוע ליום הבטיחות בדרכים

כמו מידי שנה - גם השנה תרתם אגד לסייע בהחדרת מסורת "יום הבטיחות בדרכים", שיוזם משרד התחבורה, בתקווה שנושא הבטיחות ישתרש בתודעת הציבור גם מעבר ליום הזה.

09-11-2017
מזכירות אגד החליטה לפיכך לאשר תליית 500 שלטי חזית על גבי אוטובוסים עירוניים לקראת יום הבטיחות שיערך ב-14 בנובמבר 2017.
את השלטים תכין הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.