הסדר פשרה

הסדר פשרה בתח"צ (מרכז) 29387-09-14 בעניין הנגשת השירותים לבעלי מוגבלויות בשמיעה

11-12-2017