טבלאות קודים ומחירים

לנוחותכם מצורפת טבלת המרה מקוד למחיר ולהיפך, טבלת מחירי כרטיסי מעבר שעתיים וטבלת קודים לרכישה בערך צבור.

25-05-2016

מידע על מחיר נסיעה ממקום למקום נמצא במערכת המידע שלנו

לידיעת ציבור הנוסעים ולקוחותינו,
נסיעה באוטובוס ללא כרטיס נסיעה מתאים מהווה עבירה פלילית ונוסע שלא יציג כרטיס נסיעה מתאים צפוי להיקנס בתעריף מוגדל, בהתאם לקנסות הקבועים בתקנות התעבורה. אנו קוראים לציבור הנוסעים והלקוחות להקפיד ולהחזיק ברשותם כרטיס נסיעה תקף בכל נסיעה.טבלת מחירים וקודים - החל מ-1.2.16


 קוד מחיר רגיל בש"ח
מחיר לאחר 50% הנחה
 מחיר לאחר10% הנחה
הערות
1
5.00
2.50  
2 5.90 3.00

41/42/43 5.90 3.00

  נסיעה בתוך אזור במטרופולין גוש דן
62 5.90 3.00

  נסיעה באזור מטרופולין ירושלים
44 9.30 4.70

  נסיעה בין אזורים במטרופולין גוש דן
63 7.40  3.70

3 8.20 4.10


4 9.10 4.60


5 10.50 5.30

6 12.50 6.30

7 14.50
7.30

8
16.00
8.00


11
21.50
 10.80

13
16.00
8.00

 בקו 402 בלבד - משותף עם אפיקים
16
27.00
13.50
24.30

20 34.00 17.00
30.60

23 37.50
18.80
33.80

25
39.50
19.80
35.60

28
42.50
21.30
38.30

31
51.50
25.80
46.40

32
42.50
21.30
38.30

35
70.00
35.00
63.00
61
2.70
2.30
1.20
 ברכסים ובדימונה
51
4.20 2.10

 באילת
לוח מחירים והנחות | המרת קוד למחיר ולהיפך - החל מ-1.2.2016

מחירים קודמים: 1.7.08-31.12.08 1.1.09-31.12.09  1.1.10-31.12.10  1.1.11-31.3.11  1.4.11-30.6.11  1.7.11-31.12.11  1.1.12-31.12.13   1.1.14-31.12.15  1.1.16-31.1.16

כרטיסיות מעבר בקוד 62 בירושלים


 סוג נוסע ומספר ניקובים
מחיר בש"ח
 נסיעה בודדת
5.90
 נוסע רגיל -  10 ניקובים
 47.20
 זכאי/ נכה - 15 ניקובים
 59.00
 ותיק/ נוער - 20 ניקובים
 59.00
מחירי כרטיסיות מעבר קוד 62 בירושלים


קודים לשימוש בערך צבור


קוד כרטיס תאור הכרטיס עלות ביחידות ערך צבור
1 מעבר אזור קריות  5.00
2 מעבר אזור חיפה  5.90
3 ללא מעבר/המשך  8.20
4 מעבר מרחב חיפה  9.10
5 ללא מעבר/המשך  10.50
6 מעבר מטרופולין חיפה  12.50
7 ללא מעבר/המשך  14.50
8 ללא מעבר/המשך  16.00
11 ללא מעבר/המשך 21.50
13 ללא מעבר/המשך  16.00
16 ללא מעבר/המשך  27.00
20 ללא מעבר/המשך  34.00
23 ללא מעבר/המשך 37.50
25 ללא מעבר/המשך  39.50
28 ללא מעבר/המשך  42.50
31 ללא מעבר/המשך 51.50
32 ללא מעבר/המשך  42.50
35 ללא מעבר/המשך 70.00
41 פתח תקוה ראש העין  5.90
42 אזור מרכזי מטרופולין גוש דן
 5.90
43 אזור השרון  5.90
44 מרחב גוש דן  9.30
51 אילת ללא מעברים  4.20
61 ללא ללא מעברים 2.30
62
מעבר בירושלים
 5.90
63 ללא מעבר/המשך 7.40
71 ללא מעבר/המשך 5.00
72 ללא מעבר/המשך  5.90
74 ללא מעבר/המשך  9.10
76 ללא מעבר/המשך 12.50
קודים לשימוש בערך צבור