ערך צבור מאפשר לטעון כסף מזומן בכרטיס ולהמירו ליחידות ערך צבור, ניתן לטעון 30 ₪, 50 ₪, 100 ₪, 150 ₪ ו-200 ₪, כאשר ההנחה ניתנת לנוסע במעמד הטעינה ובהתאם לפרופיל הנוסע הטעון ברב קו. לדוגמא: נוסע עם פרופיל "ותיק" (50% הנחה) שמטעין 50 ₪ במזומן, יוטענו לו 100 יחידות ערך צבור ברב קו ובעת השימוש יופחת המחיר המלא של קוד המחיר.

10-01-2017

הנחות מכל הסוגים בחוזה ערך צבור יינתנו במעמד טעינת החוזה:

 התשלום בפועל בש"ח
 ערך נטען לנוסע רגיל
ערך נטען לסטודנט מורחב, ותיק ונוער
 ערך נטען לזכאי ב. לאומי, נכים וסטודנטים
 30
37.5
 60
 45
 50 62.5  100  75
 100 125
 200  150
 150 187.5
 300  225
 200 250
 400  300
סכומי הטענה בהסדר נסיעה ערך צבור

שימו לב!

 • בנסיעה באוטובוס יש להודיע לנהג כי ברצונכם להשתמש בהסדר ׳ערך צבור׳.
 • בעליה מהדלת האחורית, יש לבחור בעת התיקוף באפשרות ׳ערך צבור׳ במכונת התיקוף.
להלן פירוט קודי המחיר לשימוש בחוזה ערך צבור:
 • מטרופולין חיפה: בכרטיסי מעבר שעתי בקודים 1, 2, 4 ו 6.
 • מטרופולין תל אביב: בכרטיסי מעבר שעתי בקודים 41, 42, 43 ו 44.
 • ירושלים: קוד 62 עם מעבר שעתי.

  קודים לרכישה בערך צבור


  קוד כרטיס תאור הכרטיס עלות ביחידות ערך צבור
  1 מעבר אזור קריות  5.00
  2 מעבר אזור חיפה  5.90
  3 ללא מעבר/המשך  8.20
  4 מעבר מרחב חיפה  9.10
  5 ללא מעבר/המשך  10.50
  6 מעבר מטרופולין חיפה  12.50
  7 ללא מעבר/המשך  14.50
  8 ללא מעבר/המשך  16.00
  11 ללא מעבר/המשך 21.50
  13 ללא מעבר/המשך  16.00
  16 ללא מעבר/המשך  27.00
  20 ללא מעבר/המשך  34.00
  23 ללא מעבר/המשך 37.50
  25 ללא מעבר/המשך  39.50
  28 ללא מעבר/המשך  42.50
  31 ללא מעבר/המשך 51.50
  32 ללא מעבר/המשך  42.50
  35 ללא מעבר/המשך 70.00
  41 מעבר פתח תקוה ראש העין  5.90
  42 מעבר אזור מרכזי מטרופולין גוש דן
   5.90
  43 מעבר אזור השרון  5.90
  44 מעבר מרחב גוש דן  9.30
  51 אילת ללא מעברים  4.20
  61 ללא מעברים 2.30
  62
  מעבר בירושלים
   5.90
  63 ללא מעבר/המשך 7.40
  71 ללא מעבר/המשך 5.00
  72 ללא מעבר/המשך  5.90
  74 ללא מעבר/המשך  9.10
  76 ללא מעבר/המשך 12.50
  קודים לשימוש בערך צבור