ניתן להשתמש בכרטיסייה כאשר קוד המחיר בה מתאים לקוד מחיר הנסיעה והיא ניתנת לטעינה בכרטיס רב-קו בלבד.

05-01-2016
  • בשימוש בכרטיסייה אין אפשרות של צרוף או השלמת מחיר הנסיעה.
  • ניתן להמשיך ולהשתמש בכרטיסייה גם לאחר העלאת תעריפי הנסיעה.
  • ניתן לעשות שימוש מרובה בכרטיסיות רגילות ובכרטיסיות נוער בלבד.