כרטיסיה עם נסיעת המשך

כרטיסיה עם נסיעת המשך מיועד לנוסעים המגיעים בקו בינעירוני למסוף המשך וממנו ליעד עירוני, או לחלופין, לנוסעים המגיעים בקו עירוני למסוף המשך וממשיכים ממנו ליעד בינעירוני.

05-01-2016

מהי נסיעת המשך?

נסיעת המשך היא נסיעה בעלת שני מקטעים, כאשר הנוסע מחויב כבר בתחילת הנסיעה הראשונה במחיר הנסיעה מהמוצא ליעד סופי.

איך זה עובד ?

בעת העלייה לאוטובוס יש לציין בפני הנהג את היעד הסופי והנהג יחייב את כרטיס הרב-קו במחיר הנסיעה הכולל, מנקודת המוצא ליעד הסופי. בעת העלייה לנסיעת ההמשך יש לתקף שוב את כרטיס הרב קו, ללא חיוב נוסף.
ההחלפה לנסיעת ההמשך מוגבלת בפרק זמן בהתאם לקוד הכרטיסיה שנרכשה ואפשרויות ההמשך, כאשר פרק הזמן מתחיל במועד ביצוע השימוש בנסיעה הראשונה.

איפה יש כרטיסיות עם נסיעת המשך?

  • חיפה: נסיעה בינעירונית והמשך בנסיעה עירונית באזור חיפה, את המעבר לנסיעת ההמשך ניתן לעשות במרכזית חוף הכרמל או במרכזית המפרץ בלבד (!). נסיעת ההמשך תקפה למשך כל היום.
  • כרמיאל: כרטיסיה עם נסיעת המשך בקוד 8 הכולל נסיעה בתוך כרמיאל, נסיעה בין כרמיאל לחיפה ונסיעת המשך נוספת באזור חיפה כאשר המעבר בחיפה מתבצע במרכזית חוף הכרמל או מרכזית המפרץ בלבד. נסיעת המשך תקפה למשך כל היום.
  • קריית גת: בכרטיסית המשך עד קוד 8 ניתן לבצע את נסיעת ההמשך עד לשעתיים ממועד רכישת הכרטיסיה. בכרטיסיית המשך בקודים 11-16 ניתן לבצע את נסיעת ההמשך עד ל-3 שעות ממועד הנסיעה הראשונה. ניתן לעבור לנסיעת ההמשך בתחום הישוב קריית גת ובקווי אגד בלבד (לא באגד תעבורה).
  • ראשון לציון - ירושלים: נסיעה בינעירונית בקווים 430, 431, 432 ו 433 ונסיעת המשך עירונית בראשון לציון, כאשר המעבר מתבצע בת"מ חדשה ראשון לציון בלבד. נסיעת ההמשך ניתנת לניצול רק בנסיעה העירונית בראשון לציון, בשני כיווני הנסיעה. נסיעת ההמשך תקפה למשך כל היום.
  • גוש עציון - ירושלים: נסיעה בינעירונית בקווי אגד תעבורה מישובי גוש עציון לירושלים, כאשר המעבר לנסיעה העירונית מתבצע בירושלים. בקודים 4-8 פועלות (החל מה-6.1.17) כרטיסיות המשך משותפות לחברות אגד ואגד תעבורה. כרטיסיות אלו מאפשרות נסיעת המשך אחת בירושלים עד השעה 03:59 ביום למחרת. טעינת כרטיסיות אלו אפשרית לסוג נוסע רגיל בלבד והיא מקנה הנחת מיגון של 50%. בשימוש בערך צבור לא תינתן הנחה של 50% אלא רק ההנחה המתקבלת מפרופיל הנוסע והשימוש בערך צבור לא יאפשר נסיעת המשך.
  • בית"ר עילית - ירושלים: כרטיסיית המשך בקוד 4 הנרכשת בנסיעה הבינעירונית, בקווי החברה המבצעת את הנסיעות בין ירושלים לבית"ר עילית, ונסיעת המשך עירונית אחת בקווי אגד העירוניים בירושלים. נסיעת ההמשך תקפה למשך כל היום.
  • עפולה: נסיעת המשך בקווים הבינעירוניים המגיעים לעפולה ונסיעת המשך לישובי הגליל מהתחנה המרכזית בעפולה, ההסדר זהה בכיוון ההפוך ומחיר הנסיעה זהה למחיר נסיעה בקו ישיר. בנסיעה שמחירה עד קוד 8 (כולל) ניתן לבצע את נסיעת ההמשך במשך שעתיים ממועד הנסיעה הראשונה. בנסיעה בקודים 11 עד 16 (כולל) ניתן לבצע את נסיעת ההמשך במשך 3 שעות ממועד הנסיעה הראשונה. בנסיעה שמחירה קוד 20 ומעלה ניתן לבצע את נסיעת ההמשך במשך 4 שעות ממועד הנסיעה הראשונה.
הערה: כרטיסית המשך וכרטיס מעבר הם כרטיסים שונים.