מטען, עגלות ובעלי חיים

מטען פטור מתשלום, מטען חייב בתשלום, עגלות ילדים ובעלי חיים.

24-12-2015

האם ניתן להעלות בעל חיים לאוטובוס?

 • נוסע רשאי להעלות לאוטובוס בעלי חיים קטנים שניתן להחזיקם על הברכיים או על הידיים.
 • כלב יישא במחסום פה ויהיה קשור ברצועה, ואילו בעל חיים קטן יותר יוחזק בתוך תיבה או סל, באופן המונע אפשרות של פגיעה או הטרדת נוסעים.
 • אין לעלות לאוטובוס בעל חיים שלא ניתן להושיבו על ברכי הנוסע.
 • נוסע עיוור רשאי לקחת עמו כלב נחייה קשור ברצועה ללא תשלום וכן פטור כלב נחייה באימון העולה לאוטובוס עם מאמן. 
 • כלב נחיה הקשור ברצועה אינו מחויב בזמם (מחסום פה).

האם יש לשלם עבור בעל חיים שהועלה לאוטובוס?

לא, ובתנאי שבעל החיים יענה על התנאים בסעיף הקודם.

האם ניתן להעלות אופניים או גלשן לאוטובוס ומה התשלום עבורם?

 סוג המטען
 אוטובוס בינעירוני
אוטובוס עירוני
  בתוך האוטובוס
 בתא המטען
 בתוך האוטובוס
 אופניים מקופלים
 אסור להעלות
 חינם חינם
 אופניים לא מקופלים
 אסור להעלות
 חינם אסור להעלות
 גלשן אסור להעלות
 חינם אסור להעלות
הובלת אופניים או גלשן באוטובוסים
הערה: העלאת עגלה, אופניים וגלשן בתאי המטען - על בסיס מקום פנוי.

האם אני יכול לקחת איתי מטען באוטובוס ומהו התשלום עבור מטען?

נוסע רשאי לקחת עמו מטען יד ללא תשלום נוסף, ובלבד שלא יגרום הפרעה או נזק לנוסעים באוטובוס. תיקים גדולים ומזוודות יש לשים בתאי המטען. להלן סוגי המטען המותרים ללא תשלום:
 • תיק ומזוודה, בתנאי שלא יגרמו נזק ולא יפריעו לנוסעים.
 • עגלת ילדים ו/או עגלת נכים מקופלת.
 • כל מטען כגון כלי נגינה, חבילה, ארגז, שק וכד', כל עוד אינם מפריעים לנוסעים ואינם מונחים במעברים ובכניסות.
 • מטען צר (מוט עץ, גליל שרטוטים) שאורכו אינו עולה על מטר.
עבור כול מטען אחר יחולו המחירים הבאים:
 • בנסיעה עד קוד 4 ישולם מחיר הנסיעה המלא.
 • בנסיעה מעל קוד 4 ישולם 50% ממחיר הכרטיס ובתנאי שאינו נמוך מהנסיעה בקוד 4.

מה אסור להעלות לאוטובוס?

כל דבר שעלול ללכלך או לפגוע באדם או בלבושו או מפיץ ריחות רעים, חומרי נפץ ונשק טעון.

מהו הנוהל לגבי תשלום עבור ילד? מה לגבי ילד שני?

כל נוסע משלם רשאי להעלות ילד אחד עד גיל 5 ללא תשלום, כל ילד נוסף חייב בתשלום.

האם ניתן להעלות עגלת ילדים לאוטובוס?

עגלת ילדים פטורה באופן מלא מתשלום דמי נסיעה באוטובוסים, בכל שעות היום.


האם ניתן להעלות כסא גלגלים או קלנועית לאוטובוס?

נוסע המתנייד באמצעות כיסא גלגלים ו/או קולנועית יכול לעלות לאוטובוס עירוני באמצעות רמפת הנכים המותקנת בדלת האחורית, זאת במידה וכסא הגלגלים או הקלנועית מקיימים את הקריטריונים הבאים:

 • רוחב כסא הגלגלים או הקלנועית לא יעלה על 75 ס"מ (ברוטו).
 • משקל כסא הגלגלים או הקלנועית לא יעלה על 130 ק"ג
 • אורך כסא הגלגלים או הקלנועית לא יעלה על 120 ס"מ (ברוטו).