אגד בגד

אלפי פריטי לבוש משומשים נזרקים מדי יום במקום להגיע לאנשים הנזקקים להם באמת. אגד, עמותת "לשובע" ופרוייקט "אסתר המלכה" מארה"ב התנדבו לתת מענה לצורך זה והפעילו את פרויקט "אגד בגד" שמטרתו איסוף בגדים מתורמים וחלוקתם לנצרכים. מטרה נוספת של הפרויקט הינה לקדם ערכים של עזרה לזולת, סובלנות והבנת צורכיהם של מגזרים חלשים.

18-11-2013
אמנם אין בארצנו עניים לבושי סחבות, אך במסגרת המצוקה הקשה רבים מתקשים לרכוש בגוד הולם. למענם, ובמסגרת מטרתנו ופעולתנו להבטיח לכל נזקק את שלשה הצרכים הפיזיים הבסיסיים - מקום לינה, מזון ובגוד - הוקם בשותפות עם עמותת לשובע וארגון גמלאי אגד (אג"א) - פרויקט אגד-בגד לאיסוף בגדים מיד שנייה וחלוקתם ללא כל תשלום לנזקקים הראויים וזכאים לסיוע בתחום זה.

אוטובוס" אגד-בגד", שהועמד לרשות העמותה ע"י אגד, נהוג ע"י גמלאי אגד, עמוס בכמות גדולה של בגדים נוסע פעמיים בשבוע בכל רחבי הארץ, ומחלק בגדים לכל אלה: חוסים ומאושפזים במוסדות לפגועי נפש, בתי אבות לקשישים נזקקים, מוסדות אשפוז לנכים ומוגבלים, מוסדות ופנימיות לילדים, וכמובן בשכונות מצוקה וזאת בתיאום מראש עם אגף הרווחה ברשות המקומית.
  • ניתן להביא בגדים במצב טוב וראוי למחסננו הנמצא ברחוב אליזבט ברגנר 6 יפו.
  • בתאום מראש ניתן להזמין את האוטובוס לחלוקת בגדים במוסדות בדוא"ל: udi@lasova.org.il
משרדי העמותה 03-7520002 | מרכז הפרויקט 050-6879707