בטיחות באגד

בנושאי בטיחות - אין ולא יהיו באגד שום פשרות. באגד קיימת מערכת ייחודית המיעדת להטמעה, שיפור ושדרוג של רמת הבטיחות לנוסעים וכדי להקנות לנהגים הרגלי נהיגה התואמים את אמות המידה הקפדניות שהציבה האגודה לעצמה. אנו עושים הכל כדי שהמוטו "טוב שההגה בידיים של אגד" ימשיך לשקף את המציאות ולא יהיה רק סיסמה.

21-07-2016

בטיחות באוטובוסים


שיעור המעורבות של אוטובוסים בתאונות דרכים גבוה מחלקם של האוטובוסים בצי הרכב בישראל. באגד פועלים לשינוי מגמה זו ולהפחתת מעורבותם של אוטובוסים בתאונות דרכים. מחלקת הבטיחות אינה מסתפקת בפעולות חובה הנגזרות מתוקף תקנות התעבורה, אלא יוזמת פעולות שמטרתן לשפר את הידע והמיומנות המקצועית של הנהגים ובכך להגביר את בטיחות הנסיעה באוטובוסי אגד. אנו פועלים לשיפור ושדרוג רמת הבטיחות של הנוסעים ופועלים להקניית הרגלי נהיגה התואמים את אמות המידה שהצבנו לכלל נהגי אגד.

הכשרת הנהגים


קורס הכשרה בבית הספר לנהיגה של אגד הוא תנאי הכרחי לכל המבקש להיות נהג באגד, בין שהיה בידו רישיון לנהיגת אוטובוס בעת הצגת מועמדותו ובין אם לאו. בתום תהליך ההכשרה מתודרך הנהג במחלקת הבטיחות באופן מקיף ומפורט על כל התקנות, הנהלים וההוראות המחייבים את נהגי אגד. כן, נפתח לו תיק בטיחות אשר ילווה אותו משך כל זמן עבודתו ובו ייאגרו כל הנתונים על הקורות אותו בכלהקשור ישירות לאופן נהיגתו כנהג באגד.

3 חודשי לימוד תיאוריה ו-80 שעות לימוד נהיגה מעשי

מי שאין לו רישיון נהיגה לאוטובוס חייב להמציא לנו אישורים ממשרד התחבורה שהוא כשיר לנהוג באוטובוס ציבורי. לאחר בדיקת האישורים – הוא נכנס למסלול לימודים ממושך במסגרתו הוא עובר קורס תיאוריה הנמשך 3 חודשים כאשר הלימודים נערכים בשעות היום, ובכל יום. יש גם מסלול ערב- אבל הוא ארוך יותר.


לאחר קורס התיאוריה מגיע השלב של לימוד נהיגה מעשי. מורה לנהיגה מבית הספר שלנו מעביר את הלימוד המעשי. כמות השעורים תלויה במידת ההתקדמות של הנהג. בממוצע מדובר ב-60-80 שעורים. שעורי הנהגיה נערכים גם ביום וגם בשעות החשיכה, באזורים הרריים ובמישור, בתנועה עירונית ובכבישים בינעירוניים ומהירים. רק לאחר שמורה הנהיגה קובע שהחניך מוכן – הוא מוגש למבחן נהיגה שנערך על ידי בוחן נהיגה מטעם המיכללה ללימוד נהיגה של אגד שהוסמכה לתת רישיונות נהיגה לאוטובוס.


גם שמחזיק בידו רישיון נהיגה לאוטובוס ועבד בחברת אוטובוסים אחרת ומבקש להתקבל לאגד חייב לעבור מסלול הכשרה. מורה נהיגה של אגד מזמן אותו לבדיקת כושר נהיגה. לאחר שהמורה נתן חוות דעת חיובית על כישורי הנהיגה שלו- הוא מוזמן לשיחה אצל מנהל המיכללה ללימוד נהיגה ובהתאם להמלצות של מורה הנהיגה וההתרשמות של מנהל המיכללה- נקבע כמה שעורי נהיגה עליו לקבל בטרם יימסר לידיו הגה האוטובוס של אגד. מדובר במינימום של 8 שעורי נהיגה, אבל במקרים רבים מספר שעורי הנהיגה גדול יותר ויכול להגיע גם ל-30. תהליך כזה של מיון בדיקה ולימוד- קיים רק באגד.


ויש גם "נהגים חוזרים"- כאלה שהיו בעבר נהגי אגד, ועזבו- אם לחברות אחרות או לעיסוקים אחרים, אבל מבקשים לחזור לאגד. גם הם עוברים בדיקת כשירות ואם נמצאו מתאימים – הם מקבלים בין 8-10 שעורי ריענון בטרם יורשו לחזור להגה. הדברים אמורים גם לגבי נהגים של אגד שהיו בחופשות ממושכות: עם שובם לאגד הם חייבים לעבור ריענון בבית הספר לנהיגה ומורה הנהיגה מחליט אם עליהם לקבל שעורי הדרכה בטרם יורשו לחזור להגה, וכמה שעורים עליהם לקבל.


קורס הסבה לקו ותקופת חניכה

אלא שבכך לא מסתיימת הכשרת הנהגים. לאחר שקיבלו רישיון נהיגה לאוטובוס או את ההכשר לנהוג באוטובוסים של אגד הם חייבים לעבור "קורס הסבה לקו". הקורס הזה נמשך 3 ימים מרוכזים שבהם מקבלים הנהגים החדשים שנקלטו הכשרה בנהלי האגודה- מה מותר ומה אסור. מלמדים אותם ומתרגלים אתם את תפעול מערכת הכרטוס. במהלך ההשתלמות הזו הם מקבלים הרצאה בת שעתיים של מחלקת הבטיחות של אגד בנושאים כמו תקנות התעבורה ובנהלים שונים כמו האיסור הגורף לשוחח בטלפון במהלך הנהיגה (כולל עצירה ברמזורים או בתחנות), יישום תקנה 168 לגבי שעות העובדה והמנוחה של הנהגים, חובת הפעלת הטכוגרף (תקנה 364 (ד), כללי התנהגות במקרה של תאונת דרכים וחובת הדיווח למחלקת הביטוח של האגודה על כל תאונה. רק בסיומם של הליכים אלה- נפתח למועמד תיק נהג והוא חותם על טפסים בהם הוא מתחייב לנהוג לפי החוק והתקנות ולפי הכללים הנהוגים באגודה.


לאחר שנבחר עבורו האוטובוס שעליו יעבוד- חייב הנהג לעבור הכשרה והדרכה לנהיגה באותו דגם של אוטובוס, ואם הוא עובר לנהוג בדגם אחר- עליו שוב לעבור הדרכה- בטרם יורשה לנהוג ולהסיע נוסעים באוטובוס מהדגם החדש. את ההדרכה הזו מעבירים נהגים מנוסים בסניפים שהוכשרו לכך באחת מהמכללות לתחבורה של אגד.


כדי להקל על קליטתם של נהגים חדשים באגד יש בכל אחד מסניפי האגודה "חונך" שמלווה את הנהגים הצעירים במשך 6 החודשים הראשונים לעבודתם. תפקידם של החונכים הוא ללוות את הנהג החדש בהכרת אופי העבודה והקווים בסניף, לסייע להם בהכרת הטיפול הטכני הקשור בעבודת הנהג כמו טיפול במפרעות מילוי כרטיסי עבודה הזנת נתונים בעמדת הנהג וכו'. הם גם מסייעים לנהגים בכל הקשור לבעיות אישיות בעומס ובסידור העבודה ובקשר עם בעלי תפקידים בסניף ובמוסדות האגודה. החונכים ממלאים דו"ח חודשי על קליטת הנהג החדש והשתלבותו בעבודה. הדוחות מועברים למנהלי הסניפים על מנת לבחון את מידת ההתאמה וההשתלבות של הנהג החדש באגד.החונכים הם נהגים בעלי ותק של 5 שנים לפחות בסניף, עבר בטיחותי תקין, ללא תלונות מורשה/פניות ציבור משמעותיות, בעלי תודעת שרות טובה ויחסי אנוש טובים.


למרות כל מסלול ההכשרה הזה - אנחנו לא מאשרים לנהג חדש לנהוג בקו לאילת במשך 6 החודשים הראשונים לקליטתו באגד בשעות היום ובמשך 3 שנים בשעות הלילה (החל מהשעה 8 בערב).  גם על נהיגת האוטובוסים המיפרקיים מוטלות מגבלות: נהג אוטובוס מיפרקי חייב לקבל אישור של מחלקת הבטיחות - ואישור כזה ניתן רק לאחר שצבר באגד ותק של שנת נהיגה אחת לפחות באוטובוס רגיל. האישור לנהיגת המיפרקי ניתן על ידי מחלקת הבטיחות לאחר שתיקו האישי של הנהג נבחן וכמובן שלאחר שהוא נמצא מתאים לנהיגת אוטובוס מיפרקי- עליו לעבור הכשרה בנהיגת סוג זה של אוטובוס.


מחלקת הבטיחות בתנועה


מחלקת הבטיחות משקיעה רבות בהסברה, הכוונה וייעוץ לנהגי אגד, בפרט לנהגים בתחילת דרכם, בכל הנושאים המקצועיים הנוגעים ישירות לעבודתם היום-יומית. מידע עדכני מוזרם ומופץ בקרב הנהגים על שינויים מהותיים בתקנות התעבורה, נהלים חדשים ועוד. גם נהגים שנעדרו לתקופה ארוכה חוזרים לעסוק בנהיגה רק לאחר שהתייצבו לתדרוך ורענון במחלקת הבטיחות בכל שנדרש.

תלונות נגד נהגים נבדקות ביסודיות

מחלקת הבטיחות של אגד אינה מסתפקת בהכשרת נהגים וקליטתם באגד. אנחנו בודקים כל תלונה שמגיעה אלינו למחלקת הבטיחות. אלה ברובן תלונות המוגשות לפי נוהל 6 (ה"מלשינון") ומחייבות התייחסות של מחלקת הבטיחות. התלונות האלה עברו כבר סינון ראשוני של מחלקת פניות הציבור ושל מנהלי הסניפים. מדובר בתלונות המתייחסות לגבי מה שניראה כהתנהגות לא בטיחותית של הנהגים- אומר גורן. אם מתברר לנו שיש אמת בתלונות- אנו מתחילים לעקוב אחרי אופן הנהיגה של אותו נהג באמצעות רכבי מעקב מצויידים במצלמות ובאמצעות עוקבים סמויים.

היה וגילינו שאכן מדובר בנהג שנמצאים ליקויים בטיחותיים באופן הנהיגה שלו- הוא מוזמן למחלקת הבטיחות למעין הליך של שימוע. וכאן מציגים בפניו את התלונה/ות שהגיעו ואת ממצאי המעקב שלנו כולל צילומים שערכנו במהלך המעקב. בתום המפגש הזה ולאחר ששמענו את גירסתו והסבריו- אנו מחליטים על ההליכים שינקטו נגדו.  במקרה על עבירות קלות יחסית העונש יכול להיות השעייתו מנהיגה למשך 72 שעות, עבור להחלטה לשלוח אותו למיכללה להדרכה חוזרת בנהיגה ולבחינת כושר הנהיגה שלו.

הגישה חמורה יותר לגבי נהגים רצידיביסטים (שעבירות הפכו אצלם לדרך חיים). הטיפול בנהגים כאלה מובא אחת לחודש לדיון בועדת הבטיחות האזורית המורכבת ממנהל האזור, מנהל בית הספר לנהיגה, נציג של מחלקת משאבי אנוש קצין הבטיחות האזורי, אנשי המדור הרפואי ומחלקת הביטוח. בפני הנהג מוצגות עבירות התנועה ו/או התאונות שבהם היה מעורב. לנהג ניתנת זכות להשמיע את גירסתו- ואז מקבלת הוועדה החלטה כיצד לנהוג כלפיו. בשלב זה הוא מושעה מנהיגה.

סדנאות נהיגה מונעת בבית לוינשטיין

צעדי התיקון/ ענישה שננקטים נגד נהג כזה מהקל אל הכבד הם: זימונו לסדנת נהיגה מונעת בבית לוינשטיין שם הוא מסייע בטיפול בנפגעי תאונות דרכים במשך חצי יום ובמחצית השנייה של היום שומעים הנהגים האלה הרצאות של מומחים חיצוניים בנשואים כמו היסח הדעת בעת נהיגה, דיבור בטלפון סלולארי ועוד. בתום ההרצאה מתקיים דיון בין המשתתפים (קבוצות של 20 נהגים רצידיביסטים המוזמנים לסדנא הזו אחת לרבעון) כאשר כל אחד מציג בפני המשתתפים את הלקחים שהסיק מאותה סדנא. למשתתפים מובהר שאם לא יחזרו בהם מדרכם הרעה- הם צפויים לפיטורין.

העונש החמור יותר שעליו יכולה להחליט ועדת הבטיחות האזורית הוא להוריד את הנהג מהגה. משך הזמן תלוי בחומרת העבירות: במקרים הקלים יותר נאסר עליו לנהוג בקווים הבינעירוניים והוא מורשה לעבוד רק בקווים עירוניים, במקרים קשים יותר- יאסר עליו לנהוג בכלל עד אשר יעבור שורה של איבחונים רפואיים ופסיכולגיים כדי לבחון את מידת כשירות לשמש כנהג של רכב ציבורי. ובמקרים קיצוניים- יאסר עליו לנהוג בכלל והוא יאלץ למצוא לעצמו סידור עבודה אחר באגד.

כל התלונות בנושאי בטיחות שמוגשות לאגד מטופלות על ידי מחלקת הבטיחות. אם נמצא שאופן נהיגתו של נהג אינו עולה בקנה אחד עם חוקי התנועה וכללי הזהירות המחייבים באגד, נוקטת המחלקה צעדים הסברתיים, ובמידת הצורך מפנה את הנהג להשתלמות מקצועית או נוקטת צעדי ענישה.

מעקבים סמויים אחר הנהגים


מעבר להדרכות והכשרות, באגד עורכים מעקבים סמויים באוטובוסים. מעקב סמוי מתבצע על ידי אנשי מחלקת הבטיחות המתחזים לנוסעים ומנהלים רישום מפורט בכל הנוגע לאופן נהיגתו והתנהלותו של הנהג. בנוסף לכך מפעילה המחלקה ניידות בטיחות מצויידות בממת"ן (מערכת מעקב, תיעוד נהיגה), העוקבות אחרי האוטובוס ומתעדות בוידאו את מהלך הנסיעה, בפרט מהירות הנסיעה, שמירת מרחק, הקפדה על נסיעה במסלול הנכון, עקיפה בטיחותית ועוד. במידה ומתועדת עבירה ובהתאם לחומרתה מזמנת מחלקת הבטיחות את הנהג לבירור ובמידת הצורך מפנה את הממצאים לטיפול הממונה על המשמעת באגד. במקרים חמורים נשלח הנהג לרענון כושר הנהיגה שלו בביה"ס לנהיגה של אגד. מחלקת הבטיחות מבצעת בדיקות ומעקבים נוספים אחר נהגים שלקו בנהיגתם ובוחנת את מידת יישום הטיפול שניתן להם הלכה למעשה.

תמונה של ניידת הבטיחות בפעולה

הדרכות בטיחות


מידי שנה נערכות השתלמויות נהיגה בטוחה ונכונה על מנת למזער את מספר תאונות הדרכים באגד. הדרכות הבטיחות מועברות בעיקר לנהגים אשר היו מעורבים בתאונות דרכים או באירועים בטיחותיים ובמהלכן עוברים על הנהלים השונים לנהיגה בטוחה וכן מרעננים את הידע בנוגע לנהלים הספציפיים באגד. ההשתלמויות נערכות שלוש פעמים בשנה בכל אזור תפעול של אגד - ירושלים, צפון ודרום ונמשכות כשלושה ימים. בכל מחזור משתתפים כ 25 נהגים, סה"כ כ- 200 נהגים בשנה.

מחלקת הבטיחות של אגד אינה מסתפקת בפעולות המתחייבות ונגזרות מתוקף תקנות התעבורה בלבד, אלא יוזמת דרכי פעולה ופתרונות יצירתיים כיצד להעמיק ולשפר את רמת הידע והמיומנות המקצועית של הנהגים ובכך לתרום להגברה משמעותית של הבטיחות בנסיעה באוטובוסי אגד.

לסיכום


מזכירות אגד מקצה משאבים רבים לפעילותה של מחלקת הבטיחות מתוך רצון שנהגי האגודה יעמדו בסטנדרטים הגבוהים שהוצבו להם ויקפידו על רמת בטיחות וזהירות גבוהה בעבודתם. העקרון של מתן טיפול אישי, פרטני ומקצועי לנהג המשמש כחוד החנית של החברה הוא שמדריך את מחלקת הבטיחות בהתמודדות היום יומית עם המשימות שניצבות בפניה נוכח המציאות המפגישה את הנהג עם בעיות המחייבות מענה ופתרונות מקצועיים. כל זאת - כדי שבנהיגתו יביא לידי ביטוי את רמת השירות האיכותית, המיטבית והבטוחה ביותר לנוסעינו.

קליק לראיון עם קצין הבטיחות הארצי של אגד הקודם של אגד - דן ארצי