פניות הציבור

העברת פניות ובקשות בנושא: תחבורה, קווים, הערות, מכתבי שבח והצעות שונות.
העברת פניות בנושא כרטיסי חופשי תקופתי לסטודנטים: בקשה לביטול חיוב, בעיות בכניסה למערכת, בעיות ברכישה וכדו'
תלונות
בנושא התנהגות נהגים, אי עמידה בלוחות זמנים וכדומה יש להעביר בטופס התלונות. תלונות שיועברו בטופס זה לא יענו!
פניות בנושא ביטוח/ תאונות/ תביעות נזיקין יש להפנות לביטוח אגד. פניות הנוגעות לחברות הבנות לא ייענו.
כוכבית מסמנת שדה חובה למילוי

פרטים אישיים

פרטי הפניה