פניות הציבור

העברת בקשות שונות בנושאי תחבורה, אוטובוסים ואגד, הערות, מכתבי שבח והצעות שונות.
העברת פניות ותלונות בנושא כרטיסי החופשי תקופתי לסטודנטים: בקשה לביטול חיוב, בעיות בכניסה למערכת, בעיות ברכישה וכדו'
כוכבית מסמנת שדה חובה למילוי

פרטים אישיים

פרטי הפניה