ENG | RU
| | | | | | |קליק לפרטים

עדכונים
14.09.14

פעילות אגד בראש השנה - בחג הראשון והשני, ימים ה'-ו' 25-26.9, קווי אגד לא יפעלו. בערב החג, יום

הצג הכל הצג הכל
> חפש באתר
עדכוני תנועה
ארצי
מרכז והדרום
ירושלים
חיפה והצפון
הקלק לרכישת כרטיס

מידע לנוסעעדכוני תנועהירושלים

ירושלים - ירושלים ושטחי יהודה ושומרון

קו 261, שינוי מסלול בירושלים בשני הכיוונים10/09/2014
החל מיום ראשון 14/9/14, קו 261 יאריך את מסלולו בירושלים (יתחיל/ יסיים את מסלולו בביטוח לאומי) בשני כיווני הנסיעה.

קו 261 מבת עין לירושלים: ייסע על פי המסלול המקורי עד קניון מלחה, ימשיך בדרך אגודת הספורט בית"ר לכביש בגין, ייצא במחלף קריית משה, יפנה שמאלה לשדרות יצחק רבין, ימינה לשדרות הרצל, ימינה לשדרות שז"ר (בנייני האומה), ימינה לשדרות הנשיא השישי, ימינה לשדרות יצחק רבין, ימינה לביטוח לאומי – תחנה סופית.

  • תחנות חדשות: שדרות הרצל - מול גשר המיתרים, שדרות שז"ר - בנייני האומה, שדרות יצחק רבין - מול משרד החוץ, ביטוח לאומי/ חניון אגד.

קו 261 מירושלים לבת עין: ייצא מביטוח לאומי שמאלה לשדרות יצחק רבין, יפנה שמאלה לשרות  הנשיא השישי, ימינה לרחוב היכל המשפט, שמאלה לכיוון שדרות שז"ר (תחנה מול בנייני האומה), שמאלה לשדרות הרצל (גשר המיתרים), שמאלה לשדרות רבין, ימינה לכביש בגין, ימשיך ישר לדרך אגודת הספורט בית"ר (קניון מלחה) וימשיך על פי המסלול המקורי.

  • תחנות חדשות: ביטוח לאומי/ חניון אגד, שדרות יצחק רבין/ נתנאל לורך, שדרות הנשיא השישי - סינמה סיטי, שדרות שז"ר - מול בנייני האומה, שדרות הרצל - גשר המיתרים.

ירושלים, קווים 8, 38, 43 - תחנה חדשה בעיר העתיקה01/09/2014
החל מיום שני 01.09.2014, תתווסף תחנה חדשה לקווים 8, 38, 43  ברחוב הפטריארכיה הארמנית (הקישלה) בעיר העתיקה.

קו חדש! קו 959 מירושלים לטבריה וחזרה, דרך עפולה

31/08/2014
החל מיום שני 1/9/14 יופעל קו חדש בשילוט 959 מירושלים לטבריה (דרך עפולה) כולל פיזור בשיכונים בטבריה. מסלול הקו הינו חיבור של מסלול קו 953 מירושלים לעפולה וקו 442 מעפולה לטבריה, כולל הפיזור בשיכונים.

 

ירושלים, קו 62 מירושלים להר גילה וחזרה - שינוי מסלול בירושלים01/09/2014
החל מיום שני 01/09/14, קו 62 ישנה את מסלולו בתוך ירושלים בשני כיווני הנסיעה על פי הפרוט הבא:

קו 62 מהר גילה לירושלים: ייסע על פי המסלול המקורי עד קניון מלחה, יפנה ימינה לדרך אגודת הספורט בית"ר, שמאלה לדרך דוד בנבנישתי, שמאלה לדרך אגדות הספורט בית"ר, ימשיך לכביש בגין, ייצא במחלף קריית משה, יפנה שמאלה לשדרות רבין, ימינה לשדרות הרצל, ימינה לשדרות שז"ר (בנייני האומה), ימינה לשדרות הנשיא השישי, ימינה לשדרות רבין וימינה לביטוח לאומי (חניון אגד) – תחנה סופית.

  • תחנות חדשות: דרך אגודת הספורט בית"ר - אצטדיון טדי, שדרות הרצל - מול גשר המיתרים, שדרות שז"ר - בנייני האומה, שדרות יצחק רבין - מול משרד החוץ, ביטוח לאומי/ חניון אגד.

קו 62 מירושלים להר גילה: ייצא מביטוח לאומי (חניון אגד) שמאלה לשדרות יצחק רבין, יפנה שמאלה לשדרות  הנשיא השישי, בכיכר השנייה ימינה לרחוב היכל המשפט, שמאלה לרחוב יוסף בורג, שמאלה לשדרות שז"ר, שמאלה לשדרות הרצל, שמאלה לשדרות יצחק רבין, ימינה לכביש בגין, ימשיך ישר לדרך אגודת הספורט בית"ר, יפנה ימינה לדרך אגודת הספורט מכבי וימשיך על פי המסלול המקורי להר גילה.

  • תחנות חדשות: ביטוח לאומי/ חניון אגד, שדרות יצחק רבין/ נתנאל לורך, שדרות הנשיא השישי - סינמה סיטי, שדרות שז"ר - מול בנייני האומה, שדרות הרצל - גשר המיתרים, דרך אגודת הספורט ביתר - קניון מלחה.

ירושלים, קו 160 מקריית ארבע - חלופה חדשה תעבור בקריית הממשלה25/08/2014
ביום שני 1/9/14 תחל לפעול חלופה חדשה בקו 160, מכיוון קריית ארבע לירושלים, בנסיעה של השעה 06:20, כמפורט:

קו 160 מקרית ארבע לירושלים בשעה 6:20: ייסע על פי מסלול קו 160 הרגיל עד מחלף קריית משה, יפנה ימינה לשדרות יצחק רבין, ימינה לרחוב נתנאל לורך, ימינה לשדרות וולפסון, ימינה לשדרות הרצל וימשיך על פי המסלול המקורי.

  • תחנה חדשה: נתנאל לורך - קריית הממשלה.

ירושלים, קווים: 18, 18א', 35, 35א' - ביטול הכניסה והיציאה ממתחם רכבת מלחה03/08/2014
בשל עבודות בחניון רכבת מלחה לא מתאפשרת כניסת אוטובוסים למתחם עד להודעה חדשה. להלן השינויים הצפויים:

קווים 18,35 אשר אמורים להתחיל את מסלולם מחניון רכבת מלחה: יתחילו את מסלולם מהתחנה השנייה הממוקמת בדרך יצחק מודעי.

קווים 35א, 18א אשר אמורים לסיים במתחם רכבת מלחה: יסיימו את מסלולם בתחנה הממוקמת בדרך יצחק מודעי.

הקליקו לדף אגד בפייס הקליקו לדף אגד Friends בפייס קליק לדף הפייסבוק של אגד-תיור קליק לדף הטוויטר של אגד זכויות והגבלים מפת האתר דרושים משוב לאתר שרות לקוחות 2800* נופש בארץ