דו"ח אחריות תאגידית וקיימות 2011-2012

עודכן בתאריך  01.06.2014

מחויבות לשקיפות ודיווח

לראשונה בישראל מפעיל תח"צ מפרסם דו"ח אחריות תאגידית ברמת השקיפות הגבוהה ביותר: GRI A. דו"ח האחריות התאגידית מפורסם כחלק ממחוייבות סביבתית שלקחה אגד על עצמה לפני למעלה מעשור ובמהלך תקופה זו עשינו קפיצת מדרגה משמעותית ברמת השקיפות שלנו.

דוח זה הינו הדוח החמישי של אגד והוא מתייחס לפעילותה בשנים 2011-2012 . הדוח סוקר את פעילותה של אגד בישראל בלבד ואינו כולל את פעילות חברות הבנות (למעט נתוני המדרך הפחמני). במקרים מסוימים צורפו לדוח נתונים משנים קודמות במטרה להצביע על מגמות בפעילות. אגד הייתה הראשונה לפרסם דוח אחריות תאגידית בישראל (בשנת 2002), שסקר את ביצועיה בשנה זו.

מאז פרסמה החברה 3 דוחות נוספים, דוח בשנת2005 שסקר את פעילותה בשנים 2003-2004 , דוח בשנת 2009 שסקר את ביצועיה בשנים 2007-2008 , ודוח בשנת 2012 , שסקר את ביצועיה בשנים 2009-2010. דוח זה הינו המשך ישיר לדוחות הקודמים.

כלל הנתונים בדוח זה נאספו על ידי מנהלי התחומים הרלוונטיים באגד, וגורמים מובילים אחרים בארגון. הדוח נכתב בהתאם לסטנדרטים הגבוהים של יוזמת הדיווח הבינ”ל GRI-G3.1 והוא עומד בדרישות הדיווח לרמה A. עם זאת עדיין ישנם מדדים בהם לא ניתן לספק את כלל המידע הנדרש לאור שיקולים עסקיים, ושם מצוין הדבר בצורה שקופה ומלאה, מתוך מטרה להשלימו בדוח הבא. זהו שיפור משמעותי מרמת דיווח C של הדוח קודם שפורסם בשנת 2012.

הדוח כולל את השפעותיה של אגד על מחזיקי העניין של אגד: הלקוחות, העובדים, הספקים, הסביבה העסקית, הקהילה והסביבה, כפי שזוהו על ידי אגד, על ידי מחזיקי העניין עצמם, ובאמצעות למידה והתאמה לישראל של סוגיות אחריות תאגידית בהן עוסקות חברות תחבורה ציבורית בינ”ל.

בסיומו של דוח זה מצורף אינדקס מדדים.

קליק לצפייה בתקציר הדוח | קליק לצפייה בדוח המלא