מדיניות פרטיות

עודכן בתאריך  12.04.2018

מטרת מסמך זה להציג לגולש באתרי אגד השונים, מהי מדיניות אגד ביחס לפרטיות הגולשים.

1.1. פרטים אישיים ו/או מידע אישי" אשר אגד מקבלת במסגרת השימוש באתר ו/או בעת ביצוע הזמנה או רכישה מכל מין וסוג, הינו מידע המתקבל מהגולש, אשר מתבקש להקפיד על דיוק בהקלדת הנתונים  בעת ההזמנה, ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את הפריטים שהוזמנו ונרכשו על ידך.

1.2. סוגי המידע השונים, יישמרו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.  ו/או הנחיות הרשות להגנת הפרטיות אשר במשרד המשפטים.

1.3. אגד משקיעה משאבים רבים ועושה מאמצים על מנת להגן על שלמות המידע ועל אבטחת המידע  הגולש מתבקש שלא לעשות שימוש בכלים אשר יש בהם כדי להפר את דיני הגנת הפרטיות ו/או לפגוע באבטחת האתר ו/או לפגוע בצדדים שלישיים, אגד מצידה תעשה מאמצים רבים על מנת למנוע פגיעה בפרטיות הגולש, בהתאם לידע ולאמצעים העומדים לרשותה.

1.4. בנוסף, כפי שפורט בהסכם תנאי השימוש סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה אגד,  אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה.

1.5. חלק מן השירותים דורשים רישום מוקדם ומסירת פרטים שונים על הגולש ו/או על צדדים שלישיים למענם נרכשים שירותים או כרטיסי נסיעה, מסירת פרטים אלה, מבוצע במהלך הגלישה מרצונו החופשי של הגולש ובהסכמתו. לאדם אשר אינו מעוניין למסור את פרטיו קיימות אפשרויות רכישה שונות, באמצעות קופות אגד, פניה למוקד שירות הלקוחות ועוד.  .

1.6. אגד רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך  בכפוף להוראות הדין, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

1.7. אגד משתמשת בטכנולוגיית  cookies(קוקיס) ובטכנולוגיות דומות באתרים השונים אשר בבעלותה (פרטים נוספים על טכנולוגיה זו ניתן למצוא באמצעות חיפוש פשוט במרשתת). ככלל טכנולוגיות אלה נועדו לאיסוף נתונים סטטיסטים, לצרכי אבטח מידע, ולשיפור השירות הניתן לגולשים באמצעות איסוף מידע כגון מין גיל ותחומי עניין ואנו עושים שימוש בקוקיס במסגרת הוראות הפרטיות של גוגל ככל שהדבר רלוונטי. 

1.8. אגד איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים לרבות כאלה המופיעים בהפניות המקושרות באתריה שלה, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

1.9. הנך רשאי לפנות לאגד לשם קבלת הנתונים המופיעים עליך במאגרי המידע של אגד ו/או לבקש למחוק את הנתונים השונים המופיעים במאגרי המידע של אגד.

אגד מבקשת להביא לתשומת לבך כי היא פועלת בהתאם להנחיות משרד התחבורה ומשרד המשפטים בכל הקשור להגנת הפרטיות, בכפוף להוראות הדין והרשות להגנת הפרטיות.