מנויי "רב-קו" יוכלו לקבל פיצוי בשל תקופת הקורונה

עודכן בתאריך  26.05.2020

על פי החלטת משרד התחבורה, החל מיום שלישי, 26 למאי, נוסעים שרכשו מנוי "חופשי חודשי" לחודש מרס 2020, יכולים לקבל פיצוי עבור התקופה שבה לא יכלו להשתמש בשירותי התחבורה הציבורית עקב משבר הקורונה. ניתן לקבל את הפיצוי באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות: קבלת "חופשי חודשי" לשבועיים בחינם, רכישת "חופשי חודשי" בהנחה של 50%, או הטענת "ערך צבור" עם יתרה של 25% מעלות החוזה שהיה ברשותם.

בהמשך לצמצום שירותי התחבורה הציבורית בתקופת משבר הקורונה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מאפשר לכלל הנוסעים שהיו ברשותם חוזים תקופתיים מסוג חופשי חודשי אשר מועד תחילת תוקפם היה מיום 16.2.20 ועד ה-13.3.20 או שברשותם הסדרי נסיעה תקופתיים סטודנטיאליים לשנה"ל 2019-2020 לבחור באחת מהחלופות הרשומות מטה.

את ההחזר ניתן לקבל דרך אפליקציות ההטענה של הרב קו, הופ-און או רב קו און ליין ולכן אין לפנות לאגד בנושא. במידה ויש ברשות הנוסע טוען כרטיסים או טלפון חכם המתאים לטעינה, ניתן להטעין את ההחזר באמצעות הטלפון. במידה שלא, ניתן להזמין את הפיצוי באינטרנט ולממש אותו בתחנות הטעינה של החברה. ניתן להזמין את הפיצוי גם דרך הטלפון בקו הכשר: 03-7207406. מידע מפורט על הליך הזיכוי זמין לציבור במוקד הטלפוני של משרד התחבורה 8787* ובאתר הרשות הארצית לתחבורה ציבורית.


נוסעים שרכשו חוזה חופשי חודשי מרץ (קלנדרי), שתאריך תחילת תוקף החוזה הינו מיום ה-1 במרץ ועד ה-31 במרץ (כולל) יוכלו לבחור באחת מארבע החלופות הבאות:

 • טעינת חוזה חופשי חודשי הזהה לחוזה שרכשו בעבר, ואשר יעמוד בתוקף ל-14 יום.
 • הנחה של 50% ברכישת חוזה חופשי חודשי עתידי זהה.
 • הנחה ברכישת חוזה חופשי חודשי עתידי שונה - גובה ההנחה הינו בשיעור 50% ממחיר החוזה חופשי חודשי מרץ שרכשו בעבר.
 • טעינת חוזה ערך צבור - עם יתרה בשיעור של רבע ממחיר חוזה חופשי חודש מרץ שרכשו בעבר.
בחירת החלופה המבוקשת תתאפשר עד ליום 31 לדצמבר 2020.


נוסעים שרכשו חוזה חופשי חודשי גמיש, שתאריך תחילת תוקף החוזה הינו אחד מהתאריכים מיום ה- 16 לפברואר ועד ה 13 במרץ (כולל) יוכלו לבחור באחת מארבע החלופות הבאות:

 • טעינת חוזה חופשי חודשי הזהה לחוזה שרכשו בעבר, ואשר יעמוד בתוקף למספר הימים בהתאם למועד תחילת החוזה שרכשו בעבר – כמפורט בטבלה, תחת העמודה "מספר ימים לטעינה".
 • הנחה ברכישת חוזה חופשי חודשי עתידי זהה – גובה ההנחה הינו כמפורט בטבלה, תחת העמודה "גובה הנחה ברכישת חוזה חופשי חודשי".
 • הנחה ברכישת חוזה חופשי חודשי עתידי שונה מהחוזה שרכשו בעבר– גובה ההנחה הינו בשיעור המפורט בטבלה, תחת העמודה "גובה הנחה ברכישת חוזה חופשי חודשי" מתוך מחיר החוזה שרכשו בעבר.
 • טעינת חוזה ערך צבור - עם יתרה בשיעור המפורט בטבלה תחת העמודה "אחוז ממחיר הטעינה ביתרת ערך צבור".
בחירת החלופה המבוקשת תתאפשר עד ליום 31 לדצמבר 2020.

בעלי חוזה חופשי שנתי סטודנטיאלי לשנת הלימודים 2019-2020 יוכלו לבחור באחת משתי החלופות הבאות:

 • הארכת פרופיל "סטודנט מורחב" וטעינת חוזה נסיעה תקופתי זהה לחוזה השנתי של הסטודנט לחודשיים נוספים ברציפות, קרי עד ליום 14.12.2020.
 • טעינת חוזה ערך צבור עם יתרה בשווי של חודש מעלות החוזה השנתי שרכשו בעבר.
בחירת החלופה המבוקשת תתאפשר עד ליום 14 באוקטובר 2020.

בעלי חוזה חופשי סטודנטיאלי סמסטר ב' 2020 יוכלו לבחור באחת משתי החלופות הבאות:

 • הארכת פרופיל "סטודנט מורחב" וטעינת חוזה נסיעה תקופתי זהה לחוזה הסמסטריאלי של הסטודנט לחודשיים נוספים ברציפות, קרי עד ליום 30.9.2020.
 • טעינת יתרת חוזה ערך צבור עם יתרה בשווי של חודש מעלות החוזה הסמסטריאלי שרכשו בעבר.
בחירת החלופה המבוקשת תתאפשר עד ליום 31 ליולי 2020.