זמן קורונה - כללים והנחיות מעודכנים

עודכן בתאריך  28.08.2021

ריכזנו עבורכם את ההנחיות הנוגעות לנסיעה בתחבורה הציבורית בתקופת הקורונה - מה מספר הנוסעים המירבי שמותר להעלות לאוטובוס? האם ניתן לשלם במזומן לנהג? האם נדרש לעטות מסיכה בעת הנסיעה באוטובוס? האם כל הקווים פועלים? האם מותר להיכנס עם חום למרכז תחבורה? ועוד

להלן הנחיות משרד התחבורה להפעלת התחבורה הציבורית

נציגי השירות במרכזי שירות הלקוחות 2800* (אגד) ו-8787* (משרד התחבורה) מעודכנים בכל ההגבלות המפורטות מטה והם עומדים לרשות הציבור בכל שאלה שעולה בנושא נסיעה בתחבורה הציבורית בזמן קורונה.


כללי התנהגות בתחבורה הציבורית

  • אין לעלות לתחבורה הציבורית עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס או עם שיעול או קושי בנשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת). האחריות חלה על הנוסע.
  • יש לעטות מסכות במהלך הנסיעה. חל איסור לעלות לאוטובוס ללא מסכה - האחריות חלה על הנוסע.

תפוסה

אין מגבלות על תפוסה מעבר לאלו הקבועות ברישיון הרכב.


האם נדרש לעטות מסיכה בעת הנסיעה באוטובוס?

מחובת הנוסע לעטות מסיכות במהלך הנסיעה*, כמו במרחב הציבורי. אין באחריות או בסמכות של הנהג לאכוף את החוק המחייב עטיית מסיכה במרחב הציבורי.
כאשר העלייה היא מהדלת הקדמית הנהג יכול להעיר לנוסע ולבקש בנימוס שיעטה מסיכה, אך לא מעבר לכך.


*לצד החובה הכללית לעטות מסכה, ניתן פטור לאנשים עם מוגבלות המתקשים בחבישתה. במידה ונוסע אומר שבשל מוגבלותו הוא אינו יכול לחבוש מסכה, לא מרגיש בנוח איתה וכו', אין להקשות בשאלות וחל איסור מוחלט לדרוש הצגת תעודה או כל הוכחה אחרת למוגבלות ויש לאפשר את קבלת השירות ללא המסכה.


האם המידע מעודכן במערכת המידע ובאפליקציה?

המידע מעודכן. מידע מפורט ומעודכן על פעילות קווי אגד נמצא במערכת המידע שלנו ובמרכזי שירות הלקוחות 2800* ו 8787* (משרד התחבורה), החל משבוע לפני מועד הנסיעה.

  • על מנת לקבל מידע המתייחס ליום הנסיעה המבוקש חשוב להקפיד על בחירת מועד הנסיעה. 
  • בחיפוש לפי מספר קו מופיעים ברשימת הקווים בישוב כל הקווים הפעילים במועד הנסיעה שנבחר, קו שאינו מופיע ברשימת הקווים בישוב אינו פעיל במועד שנבחר.

האם מותר לאכול באוטובוס?

נוסע לא יאכל במהלך השהייה בכלי תחבורה יבשתית, למעט אם הדבר דרוש לשם שמירה על בריאותו.

האם ניתן לשלם במזומן לנהג?

לא ניתן לשלם במזומן לנהג.מחובת הנוסע להגיע לנסיעה עם כרטיס רב קו טעון. 

בקווים הבינעירוניים ובקווים העירוניים שבהם לא ניתן לעלות דרך כל הדלתות, יתאפשר לעלות דרך הדלת הקדמית מבלי יכולת לשלם לנהג אלא רק לתקף, ואילו באוטובוסים שבהם ניתן לעלות מכל הדלתות, הציבור מתבקש לתקף באופן עצמאי במכשירי התיקוף בתוך האוטובוס. בקישור המצורף ניתן להתעדכן בדרכי הטעינה אותן מציע משרד התחבורה לציבור הנוסעים.

חריגים: מלווה לעיוור, אזרח ותיק ונוסעי קווים ממוגנים יכולים לשלם במזומן לנהג. מלווה לעיוור יש גם אפשרות לטעון טרם הנסיעה (לא באוטובוס!) ערך צבור בכרטיס הרב קו של העיוור בהנחה של 50%.


כללים והנחיות הנוגעים לכניסה ולשהייה בתחנת תחבורה יבשתית

על השוהים בתחנת תחבורה יבשתית יחולו ההוראות הבאות:
בטרם כניסה לתחנה, מפעיל תחנת תחבורה יבשתית, או מי מטעמו - ישאל את הנכנסים, למעט עובדי התחנה, ולעניין קטין - לרבות את האחראי על הקטין, את השאלות האלה:
  • האם אתה משתעל או חש בקושי בנשימה?
  • האם חום גופך היה 38 מעלות צלזיוס ומעלה ב–48 שעות האחרונות?
  • האם אתה חש פגיעה בחוש הטעם או הריח?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית, או מי מטעמו, לא יתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
מפעיל תחבורה יבשתית ידאג לביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים לתחנה; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
מפעיל תחנת תחבורה יבשתית לא יכניס לתחנה אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור.
לא ייכנס אדם לתחנת תחבורה יבשתית ולכלי תחבורה יבשתית, אם בטרם הכניסה לתחנת התחבורה היבשתית נמדד חום גופו ונמצא כי הוא עומד על 38 מעלות צלזיוס ומעלה או שהשיב בחיוב על אחת מהשאלות שנשאל כאמור לעיל.

לחצו כאן לעיון בקובץ התקנות המלא
- ההנחיות בתוקף עד ליום 30.11.21