ילדים, נוער ותלמידים

עודכן בתאריך  12.12.2019

הנחות להן זכאים ילדים ונוער מגיל 5 ועד גיל 18 או מעל גיל 18 אך עדיין לומדים בכיתה י"ב וכן תלמידים במוסד חינוך מיוחד לפי חוק חינוך מיוחד שטרם מלאו להם 21.

ילדים עד גיל 5


  • כל נוסע משלם רשאי להעלות עמו ילד אחד על גיל 5 ללא תשלום, כל ילד נוסף חייב בתשלום.
  • קבוצת ילדים מאורגנת (מ- 6 ילדים ומעלה) עד גיל 5 חייבים בתשלום עבור כל ילד בנפרד.
  • מבוגר ושני ילדים מתחת לגיל 5, כאשר אחד מהילדים ישוב בעגלה, יחויב בכרטיס נסיעה אחד עבור המבוגר וכרטיס נוסף עבור הילד מתחת לגיל חמש.
  • כל ילד נוסף מתחת לגיל 5 זכאי להנחה בכרטיס רב קו הטעון בפרופיל נוער (ניתן להנפיק רב קו החל מגיל 0), או בכרטיס הרב קו של המבוגר המלווה הטעון בפרופיל רגיל, ותיק או נוער. במידה והמבוגר המלווה אינו מצויד בכרטיס רב קו הטעון באחד הפרופילים הנ"ל, או שאין ברשות הילד כרטיס רב קו אישי בפרופיל נוער, התשלום עבור הילד יהיה בתעריף מלא.
  • עגלת ילדים פתוחה פטורה באופן מלא מתשלום דמי נסיעה באוטובוסים בכל שעות היום.
  • בקווים בהם יש הזמנת מקומות מראש נשמר מקום עבור ילדים מתחת לגיל 5 בתנאים המפורטים לעיל.

ילדים ונוער מגיל 5 ועד גיל 18, או מעל גיל 18 אך עדיין לומדים בכיתה י"ב


ילדים ונוער מגיל 5 ועד גיל 18 או מעל גיל 18, אך עדיין לומדים בכיתה י"ב וכן תלמידים במוסד חינוך מיוחד לפי חוק חינוך מיוחד שטרם מלאו להם 21, זכאים ל-50% הנחה בשימוש בערך צבור.
בני נוער זכאים להנחת נוער באמצעות הכרטיס עד גיל 18 או עד סוף כיתה י"ב, המאוחר מבין השניים. באם מלאו לך 18 בטרם סיימת את לימודיך, עלייך לגשת להגיע לאחת מעמדות "על הקו" של משרד התחבורה, עם אישור לימודים תקף מבית הספר, ולהאריך את תוקף פרופיל הנוער עד לסוף שנת הלימודים.

ההנחות מתקבלות רק באמצעות כרטיס רב-קו הטעון בפרופיל נוער.