נכים ועיוורים בעלי תעודה מתאימה

עודכן בתאריך  09.05.2021

הנחות להן זכאים עיוורים ובעלי תעודת נכה.

הנחות לבעלי תעודת נכה של משרד הביטחון ושל המוסד לביטוח לאומי

נכה שבידו תעודת נכה או תעודה אחרת המאשרת את נכותו שנתן המוסד לביטוח לאומי, נכה צה"ל אשר לו תעודת חבר בארגון נכי צה"ל או נכה פעולות איבה אשר לו תעודת חבר בארגון נפגעי פעולות איבה, זכאים להנחה של 33% ממחיר הנסיעה המלא בכל קווי השירות ברכישת הסדר נסיעה מסוג ערך צבור או כרטיסייה.
ההנחה מתקבלת באמצעות כרטיס רב-קו הטעון בפרופיל נכה.

הנחות לעיוורים

עיוורים זכאים לפטור מלא מתשלום דמי נסיעה בכל קודי המחיר ובכל קווי האוטובוס והרכבת, בהצגת תעודת עיוור בתוקף או באמצעות רב-קו הטעון בפרופיל עיוור.
מלווה לעיוור יהיה זכאי להנחה בשיעור של 50% בכרטיס בודד, בכל קודי המחיר ובכל קווי האוטובוס והרכבת בארץ.
מאמן לכלב בתהליך הכשרה רשאי לעלות לאוטובוס ללא תשלום עם כלב נחייה באימון הקשור ברצועה - זאת בתנאי שהמאמן מצויד בתעודה בתוקף של מרכז הכשרה והדרכה והכלב מסומן באמצעות אפודה המזהה את ייעודו לנחייה ואת מרכז ההכשרה וההדרכה שאליו הוא משתייך.ניתן לעלות לאוטובוס עם כלב שירות הקשור ברצועה וללא זמם.