דוח אחריות תאגידית 2010

עודכן בתאריך  18.02.2014

זהו דו"ח אחריות התאגידית הרביעי של חברת אגד, קדמו לו דוח 2002, דוח 2004 ודוח 2008. בניגוד לדוחות הקודמים, דו"ח זה נבנה כדו"ח דיגיטלי בלבד. גם בדו"ח זה ניכרת עמידה של אגד במירב היעדים אשר הצבנו לעצמנו. אך אין אנו מסתפקים בכך. אנו נמשיך לעלות את רף הציפיות הסביבתיות חברתיות, להציב יעדים חדשים שיממשו את העשייה שלנו ויהוו אמות מידה בדוחות הבאים.

קליק להורדת דוח האחריות התאגידית לשנים 2010-2011

השקענו מאמץ רב בהצטיידות ובקליטה של אוטובוסים עירוניים מדגם יורו 5. השקעה זו מוכיחה את ערכה, גם בצמצום פליטות מזהמים. ההתמקדות באוטובוסים עירוניים, מונעת מהצורך לצמצם את הזיהום הסביבתי בתוך הערים בהם פועלים קווי השירות של אגד, לשפר את השירות ולהגביר את חוויות הנסיעה בתחבורה הציבורית.

מאמץ מיוחד הושקע בירושלים, שם מתחוללת מהפכה תחבורתית. אגד מפעיל את מערך ה- B.R.T) Bus Rapid Transit). האוטובוסים הפועלים במסגרת זו הם בעלי קיבולת נסועה רבה יותר מאשר האוטובוסים רגילים. בנוסף, הם מצמצמים את ההשפעה הסביבתית של אגד. יתרונות שיטה זו, היא בכך שהאוטובוסים בקווי ה - B.R.T נוסעים בתדירות גבוה, בנתיבי נסיעה בלעדיים ומקבלים עדיפות ברמזורים. בכך, אנו משפרים את חווית הנסיעה בתחבורה הציבורית.

גם בשיח הציבורי מתרחשת פעילות, וזאת בהקשר של המחאה החברתית. כחלק מתהליך ההידברות עם הגופים הסביבתיים, הצטרפה אגד ליוזמה המבורכת של המשרד להגנת הסביבה והיתה אחת מבין 18 חברות מובילות במשק שדיווחו על פליטות גזי החממה. הלוגו של המערך לרישום ודיווח פליטות גזי חממה מתנוסס כיום על גבי פרסומים ציבוריים של החברה, זוכה להדים ציבוריים ומעורר מודעות בקרב - מחזיקי העניין של אגד.

עיון בדו"ח מלמד על שיפור מתמיד בביצועים הסביבתיים- חברתיים של אגד. אך לא הכל מושלם. אנו נמשיך לשקוד לשיפור הביצועים, על מנת לממש חזון של שיוויון הזדמנויות ונגישות ציבורית, באמצעות תחבורת המונים בת קיימה, לרווחת כל תושבי המדינה.

עיקרי הדו"ח


 • 62% הפחתה ב - NOx מאז שנת 2000. 
 • 65% הפחתה ב - HC מאז שנת 2000.
 • 69% הפחתה ב - CO מאז שנת 2000. 
 • 77% הפחתה ב - PM מאז שנת 2000.
 • רכישת כ- 100 אוטובוסים עירוניים בתקן יורו 5.
 • צמצום של 30% בפינוי חומרים מסוכנים לרמת חובב.
 • התקנת מערכת מיחזור מים הממחזרת כ 70% מהמים ב- 24 מהמתקנים.
 • כ- 80% מהאוטובוסים העירוניים של אגד הם נמוכי רצפה.
 • הותקנו מערכות מידע לנוסע (מסלול, מספר קו ותחנות) באוטובוס.
 • התקנת מערכת לווינית לניהול צי האוטובוסים.
 • הפעלת ארבעה קווי B.R.T בירושלים.
 • חריגות מתקני ההזרמה: 8 - 2009; 4 - 2010.
חברת "אסיף אסטרטגיות", המתמחה בייעוץ אסטרטגי סביבתי, ליוותה את אגד בהכנה ובכתיבת הדוח אשר נכתב על פי הקריטריונים הבינלאומיים של ארגון ה- G3 - GRI ועומד ברמת דיווח C.