בחר טופס:

פניות

פניות בנושא קווים, הערות, מכתבי שבח, הצעות בנושאים שונים ועוד.
פניות בנושא כרטיסי חופשי תקופתי לסטודנטים- בקשה לביטול חיוב, בעיות בכניסה למערכת, בעיות ברכישה וכדו' - יש לפנות אל פניות הציבור במספר 2800* שלוחה 8 בימים א'-ה' בשעות 8:00-13:00
כוכבית מסמנת שדה חובה למילוי

פרטים אישיים

פרטי הפניה

תלונות

תלונות בנושא איחורים, אי איסוף נוסעים, התנהגות נהג וכדו'. 
ניתן גם לפנות טלפונית אל פניות הציבור במספר 2800* שלוחה 8 בימים א'-ה' בשעות 8:00-13:00
כוכבית מסמנת שדה חובה למילוי

פרטים אישיים

כתובת למשלוח דואר

פרטי האירוע

בקשה לזיכוי חיוב באשראי

טופס זה מיועד להעברת בקשה לזיכוי שבוצע בכרטיס אשראי בקווי אילת הגליל וים המלח. לאחר בדיקת הנתונים יבוטל החיוב שבוצע בכרטיס האשראי בקיזוז דמי טיפול בסך 15 ש"ח עבור כל נוסע.
לבירורים ניתן לפנות אל מחלקת חיובי אשראי בטלפון 03-9142743 בימים א'-ה' בשעות 8:00-14:45
כוכבית מסמנת שדה חובה למילוי

פרטים אישיים

הקלד שעה בפורמט HH:MM

פרטי הפניה

כוכבית מסמנת שדה חובה למילוי

פרטים אישיים

פרטי הפניה

אישור פרטים אישיים

אישור פרטי הפניה