בקשה לזיכוי

לא ניתן לבטל הזמנה באמצעות טופס זה. במידה ומעוניינים לבטל הזמנה יש לעשות זאת באמצעות מערכת הזמנת הכרטיסים עד לשעתיים ממועד הנסיעה (יש לבחור ב"ביטול הזמנה" בתפריט העליון). במידה ומעוניינים לבטל הזמנה, פחות משעתיים ממועד הנסיעה או לאחר שעבר מועד הנסיעה, ובפועל לא נוצל הכרטיס ניתן להעביר בקשה בטופס זה לביטול החיוב שבוצע בכרטיס האשראי. במקרה זה ישולמו דמי ביטול בסך 15 ש"ח עבור כל נוסע בהזמנה.
כוכבית מסמנת שדה חובה למילוי

פרטים אישיים

פרטי הפניה