קבלת חשבונית מס עבור רכישות באגד

עודכן בתאריך  18.05.2022

נוסע המבקש לקבל חשבונית מס עבור כרטיסי נסיעה שנרכשו באגד או הטענת חוזי נסיעה שבוצעה באגד יכול לפנות באחת מהדרכים הבאות:

  • פנייה בדוא"ל למחלקת לקוחות בכתובת  BoazG@Egged.co.il
  • משלוח בדואר: עבור אגד חברה לתחבורה בע"מ, בכתובת ת.ד. 150 בית דגן מיקוד 5025002 מחלקת לקוחות, בעז גדלין
לכל פנייה יש לצרף קבלה על הרכישה, וכן לציין את השם המלא שיש לרשום בחשבונית ואת מספר ת.ז. או ע.מ. או ח.פ. שיצויין על גבי החשבונית. כמו כן יש לרשום בפנייה את מספר רב קו ומספר תעודת הזהות של בעל הרב קו שבו בוצעו הנסיעות.

לבירורים ניתן לפנות לטלפון 03-9142441 בימים א-ד בין השעות 8:30 עד 14:00.

מובהר כי חשבוניות יינתנו על רכישות והטענות שבוצעו באחת הדרכים הבאות בלבד:
בגין רכישות שבוצעו אצל נציגי מכירות כגון רב קו און-ליין, הופ-און, או כל שירות אחר המאפשר טעינה, בין אם באינטרנט, באפליקציה או במכשירים אוטומטיים של אותן חברות, יש להפנות את הבקשה אל החברה בה בוצעה הטעינה. חברת אגד לא תטפל בפניות אלו.