תלונות

תלונות - התנהגות נהג, אי עמידה בלוח זמנים, אי עצירה בתחנה וכדו'

טופס העברת תלונות בנושא איחורים, אי איסוף נוסעים, התנהגות נהג וכדו'.
פניות בנושא ביטוח/ תאונות/ תביעות נזיקין יש להפנות לביטוח אגד.
תלונות הנוגעות לחברות הבנות לא ייענו ( יש לפנות ישירות אל החברה הנילונה).
כוכבית מסמנת שדה חובה למילוי

פרטים אישיים

כתובת למשלוח דואר

פרטי האירוע