פירוק אוטובוסי "מרצדס 303" שנמכרו למדינות זרות

בראשית שנות האלפיים בוצעה על ידי האגודה עסקה למכירת אוטובוסים ישנים מדגם "מרצדס 303" לחברות תחבורה ציבורית במוסקבה והסביבה. המדובר בכמות גדולה של אוטובוסים מושבתים שעמדו כאבן שאין לה הופכין במגרשי ההשבתות. האוטובוסים שהועברו לרוסיה הוכנסו שם לשירות כמו שנקנו - צבועים בצבעים המקוריים של "אגד" ורק מדבקה שהודבקה על דפנותיהם ציינה את חילופי הבעלות עליהם. עדות לכך מצויה בצילומים רבים שצולמו בידי מטיילים ישראלים שביקרו במוסקבה. בצילומים נראים בבירור השלטים בעברית, כגון: "אגד", "מהיר", "מאסף", "הארגז" "מרכבים" וכו' וגם לעיתים המספר הפנימי של האוטובוס ב"אגד".

גלריית תמונות

במרוצת הזמן הותקנו תקנות חדשות ברוסיה  ונאסר לייבא אליה  אוטובוסים ישנים. תקנות אלה אינן מאפשרות לחברות התחבורה לחדש את צי האוטובוסים שלהן, שכן עלויות האוטובוסים החדשים גבוהות מיכולתן. מאידך גיסא - תנאי מזג האוויר קשים וכמות השלגים שיורדת בעיר מוסקבה ובסביבתה גורמים להחלקות ולתאונות דרכים והבלאי של האוטובוסים שבשירות גדול. כדי להתמודד עם בעיה זו החליטו החברות הרוסיות על המשך רכישת אוטובוסים בארץ,  משנות ייצור מתקדמות יותר, והעברתם לרוסיה כחלפים, כולל חלקי המרכב.

עם סגירת מוסך ארז, שבו בוצעו בעבר פירוקי האוטובוסים המושבתים, הוטלה המשימה על מוסך צפון בעיר גנים, שהתארגן לביצוע העבודה במהירות וביעילות. המתווה של העסקות כיום הוא כזה: עם השבתת האוטובוסים הם נרכשים מיד על ידי הרוסים, באמצעות נציגם בארץ, ומועברים לפירוק במוסך צפון על חשבון הלקוח.

עבודת פירוק האוטובוסים מתחלקת בין מחלקות אוטומכניקה, מרכב וחשמל והביאה לתגבור שעות העבודה במוסך. תהליך הפירוק מתחיל בחצר, שם "מתלבשות" על האוטובוס מחלקות מרכב וחשמל ומפרקות ממנו את המכללים הנדרשים מהן, בטרם מוכנס האוטובוס למוסך להמשך הפירוק. בחצר המוסך מרכזים את כל המכללים המפורקים וממיינים אותם על פי סוגים. את המצברים משאירים, כמובן, כדי שניתן יהיה להתניע את האוטובוס ולהכניסו למוסך. זו ממש חוויה משעשעת להתבונן באוטובוס עירום כליל, ללא חלקים מהמרכב, אשר מוסע לתוך המוסך כשהנהג לעיתים עומד ומחזיק בהגה (כי כיסא הנהג כבר פורק וסולק).

בתוך המוסך אומני מחלקת המכונאות מפרקים את המכללים הכבדים - מנוע ותיבת הילוכים - ואלה נשטפים היטב ונארזים לצורך משלוחם לחוץ לארץ  במכולות. שאר חלקי המרכב נגררים באמצעות מלגזה למגרש הגרוטאות, שם עוד מפרקים מהם כל מה שניתו להשתמש בו. לעיתים, במהלך העבודה הופכים את המרכב על צידו, כדי ליצור גישה נוחה לאנשי המקצוע. נציג הקונים דואג להעביר למוסך מכולות וכל המכללים שפורקו ונארזו היטב מועמסים לתוכן ונשלחים בדרך הים לרוסיה. מה שנותר מגוף המרכב נלקח לגריסה במפעל סמוך למוסך.
            
כתב וצילם: דני גולדשמידט