מטען, עגלות ובעלי חיים

עודכן בתאריך  11.08.2021

מטען פטור מתשלום, מטען חייב בתשלום, עגלות ילדים ובעלי חיים.

האם ניתן להעלות בעל חיים לאוטובוס?

 • נוסע רשאי להעלות לאוטובוס בעלי חיים קטנים שניתן להחזיקם על הברכיים או על הידיים.
 • כלב יישא במחסום פה ויהיה קשור ברצועה, ואילו בעל חיים קטן יותר יוחזק בתוך תיבה או סל, באופן המונע אפשרות של פגיעה או הטרדת נוסעים.
 • אין לעלות לאוטובוס בעל חיים שלא ניתן להושיבו על ברכי הנוסע, למעט כלבי נחייה או כלבי שירות כמפורט מטה.
 • נוסע עיוור רשאי לעלות לאוטובוס ללא תשלום עם כלב נחייה הקשור ברצועה וללא זמם (מחסום פה).
 • מאמן לכלב נחייה בתהליך הכשרה רשאי לעלות לאוטובוס ללא תשלום עם כלב נחייה באימון הקשור ברצועה וללא זמם - זאת בתנאי שהמאמן מצויד בתעודה בתוקף של מרכז הכשרה והדרכה והכלב מסומן באמצעות אפודה המזהה את ייעודו לנחייה ואת מרכז ההכשרה וההדרכה שאליו הוא משתייך.
 • ניתן לעלות לאוטובוס עם כלב שירות הקשור ברצועה וללא זמם.

האם יש לשלם עבור בעל חיים שהועלה לאוטובוס?

לא, ובתנאי שבעל החיים יענה על התנאים בסעיף הקודם.

האם ניתן להעלות אופניים, גלגינוע, או גלשן לאוטובוס ומה התשלום עבורם?

 סוג המטען
 אוטובוס בינעירוני
אוטובוס בינעירוני
אוטובוס עירוני
  בתוך האוטובוס
 בתאי המטען
 בתוך האוטובוס
 אופניים מקופלים
 אסור להעלות
 ניתן לשים בתאים - ללא תשלום נוסף
 ניתן להעלות לאוטובוס - ללא תשלום נוסף
 אופניים לא מקופלים
 אסור להעלות
 ניתן לשים בתאים - ללא תשלום נוסף אסור להעלות
 גלשן אסור להעלות
 ניתן לשים בתאים - ללא תשלום נוסף אסור להעלות
 גלגינוע (קורקינט) מקופל
 אסור להעלות
 ניתן לשים בתאים - ללא תשלום נוסף ניתן להעלות לאוטובוס - ללא תשלום נוסף
 גלגינוע לא מקופל
 אסור להעלות ניתן לשים בתאים - ללא תשלום נוסף אסור להעלות
הובלת אופניים או גלשן באוטובוסים
הערה: הכנסת עגלה, אופניים, גלגינוע או גלשן לתאי המטען הינה על בסיס מקום פנוי.

האם אני יכול לקחת איתי מטען באוטובוס ומהו התשלום עבור מטען?

נוסע רשאי לקחת עמו מטען יד ללא תשלום נוסף, ובלבד שלא יגרום הפרעה או נזק לנוסעים באוטובוס. תיקים גדולים ומזוודות יש לשים בתאי המטען. להלן סוגי המטען המותרים ללא תשלום:
 • תיק ומזוודה, בתנאי שלא יגרמו נזק ולא יפריעו לנוסעים.
 • עגלת ילדים ו/או עגלת נכים מקופלת.
 • כל מטען כגון כלי נגינה, חבילה, ארגז, שק וכד', כל עוד אינם מפריעים לנוסעים ואינם מונחים במעברים ובכניסות.
 • מטען צר (מוט עץ, גליל שרטוטים) שאורכו אינו עולה על מטר.
עבור כול מטען אחר יחולו המחירים הבאים:
 • בנסיעה עד קוד 4 ישולם מחיר הנסיעה המלא.
 • בנסיעה מעל קוד 4 ישולם 50% ממחיר הכרטיס ובתנאי שאינו נמוך מהנסיעה בקוד 4.

מה אסור להעלות לאוטובוס?

כל דבר שעלול ללכלך או לפגוע באדם או בלבושו או מפיץ ריחות רעים, חומרי נפץ ונשק טעון.

מהו הנוהל לגבי תשלום עבור ילד? מה לגבי ילד שני?

כל נוסע משלם רשאי להעלות ילד אחד עד גיל 5 ללא תשלום, כל ילד נוסף חייב בתשלום. לחצו כאן למידע מפורט

האם ניתן להעלות עגלת ילדים לאוטובוס?

עגלת ילדים (ללא ילדים בתוכה) פטורה באופן מלא מתשלום דמי נסיעה באוטובוסים, בכל שעות היום.


האם ניתן להעלות כסא גלגלים או קלנועית לאוטובוס?

נוסע המתנייד באמצעות כיסא גלגלים ו/או קולנועית יכול לעלות לאוטובוס עירוני באמצעות רמפת הנכים המותקנת בדלת האחורית, זאת במידה וכסא הגלגלים או הקלנועית מקיימים את הקריטריונים הבאים:

 • רוחב כסא הגלגלים או הקלנועית לא יעלה על 75 ס"מ (ברוטו).
 • משקל כסא הגלגלים או הקלנועית לא יעלה על 130 ק"ג
 • אורך כסא הגלגלים או הקלנועית לא יעלה על 120 ס"מ (ברוטו).