ההיסטוריה של "אגד" מתחילה בינואר 1933, עת התאחדו ארבע חברות תחבורה ציבורית לגוף אחד, שהמשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק נתן לו את השם "אגד". אולם ההיסטוריה של התחבורה הציבורית המנועית בארץ ישראל מתחילה, למעשה, הרבה לפני כן, בשלהי מלחמת העולם הראשונה, לאחר שהצבא הבריטי הכניע את צבאות התורכים וממשלת הוד מלכותו המלך ג'ורג' החמישי קיבלה מנדט לשלוט בארץ. המשך