בטיחות באגד

עודכן בתאריך  04.01.2022

בנושאי בטיחות - אין ולא יהיו באגד שום פשרות. באגד קיימת מערכת ייחודית המיועדת להטמעה, שיפור ושדרוג רמת הבטיחות לנוסעים וכדי להקנות לנהגים הרגלי נהיגה התואמים את אמות המידה הקפדניות שהציבה החברה לעצמה. לאחרונה הגדלנו את הטמעת מערכת "טרפילוג" גם מחוץ לגבולות גוש דן ומרחב ירושלים והיא מופעלת כיום בכל סניפי אשכולות אגד. אנו עושים הכל כדי שהמוטו "טוב שההגה בידיים של אגד" ימשיך לשקף את המציאות ולא יהיה רק סיסמה.

  מאת: אמנון ליבנה - מנהל בטיחות ותחזוקה וקצין בטיחות ראשי באגד

בטיחות באוטובוסים

חרף כמות הנסועה הרבה שגומעים האוטובוסים שלנו, אנו פועלים ללא לאות להפחתת מעורבותם בתאונות דרכים. מחלקת בטיחות ותחזוקה באגף תח"צ באגד, אינה מסתפקת בפעולות חובה הנגזרות מתוקף תקנות התעבורה, אלא יוזמת פעולות שמטרתן לשפר את הידע והמיומנות המקצועית של הנהגים ובכך להגביר את בטיחות הנסיעה באוטובוסי אגד.  אנו פועלים לשיפור ושדרוג רמת הבטיחות של הנוסעים ופועלים להקניית הרגלי נהיגה נכונים התואמים את אמות המידה שהצבנו לכלל נהגי אגד.

מערכת "טרפילוג"

מערכת ייחודית המיועדת להטמעה, שיפור ושדרוג רמת הבטיחות לנוסעים ע"י הקניית הרגלי נהיגה נכונה לנהגים. בכל אוטובוס משנת יצור 2013 ומעלה הותקנה מערכת כנ"ל המנתרת את נהיגת הנהג ונותנת לו ציון על רמת נהיגתו בסיוע "רמזור" נוריות המותקן ברכב: ירוק – ציון מעולה, כתום, צהוב ואדום. צבע אדום פירושו ציון גרוע מורה על ציון אינו שאינו משביע רצון ואינו עומד בקריטריון שנקבע, הנהג מקבל אינדיקציה אדומה לאופן נהיגתו ונקרא לשיחות הדרכה והכוונה למדריכים מיוחדים שהוקצו במיוחד לנושא הנ"ל בכל אחד מחמשת האשכולות של אגד תח"צ. המדריכים חשופים בזמן אמת לציוני כל הנהגים שתחת אחריותם ופועלים בהתאמה לציון המתקבל.


הכשרת הנהגים

בדיקת כושר נהיגה בבית הספר לנהיגה של אגד, היא תנאי הכרחי לכל המבקש להיות נהג בנבחרת של אגד, בין שהיה בידו רישיון לנהיגת אוטובוס בעת הצגת מועמדותו ובין אם לאו.  בתום תהליך ההכשרה, מתודרך הנהג ע"י קצין הבטיחות באופן מקיף ומפורט על התקנות והנהלים שהוא מחויב להכיר כתנאי לעבודתו כנהג רכב ציבורי ועל הנהלים וההוראות הפנימיות המחייבות את נהגי אגד. כמו כן נפתח עבורו תיק בטיחות אישי ע"י קצין הבטיחות. תיק זה ילווה אותו משך כל זמן עבודתו באגד ובו ייאגרו כל הנתונים הקשורים לנושא הבטיחות במהלך עבודתו בנהיגה  באגד.

כל נהג המגיע לקליטה באגד, לרבות מועמד שאין לו רישיון נהיגה לאוטובוס, נבדק לעברו הבטיחותי בנהיגה באתר מאגר המידע של משרד התחבורה, על כך שהוא עומד בקריטריונים הנדרשים שנקבעו בתקנה 585א' לת"ת והוא כשיר לנהוג / ללמוד נהיגה באוטובוס ציבורי. במידה והתלמיד עומד בקריטריונים הנדרשים, הוא נכנס למסלול לימודים ממושך, במסגרתו הוא עובר קורס תאורטי בן 148 שעות - כחודשיים וחצי 4 מפגשים שבועיים, בנושאים שקבעה "רשות הרישוי" לקורס לנהג רכב ציבורי.

לאחר הקורס התיאורטי ו או במהלכו, מגיע השלב של לימוד נהיגה מעשי. מורה לנהיגה מבית הספר שלנו מעביר את הלימוד המעשי. כמות השעורים תלויה במידת ההתקדמות של הנהג. כמות השיעורים המינימלית נקבעת עפ"י דרגת רישיון הנהיגה שברשות התלמיד:
  • מחזיק ברישיון נהיגה לרכב פרטי (B)  חייב עפ"י החוק במינימום 40 שעורים
  • מחזיק ברישיון נהיגה לרכב משא (1C' C)  חייב עפ"י החוק במינימום 30 שעורים
  • מחזיק ברישיון נהיגה לרכב מחובר מורכב (E)  חייב עפ"י החוק במינימום 20 שעורים
שעורי הנהיגה נערכים גם בשעות היום וגם בשעות החשיכה, באזורים הרריים ובמישור, בתנועה עירונית, במנהרות ובכבישים בינעירוניים ומהירים. רק לאחר שמורה הנהיגה קובע שהחניך מוכן – הוא מוגש למבחן נהיגה פנימי ונבחן ע"י המנהל המקצועי של ביה"ס לנהיגה. במידה והמנהל המקצועי קובע שהתלמיד מוכן, הוא מופנה למבחן שנערך על ידי בוחן נהיגה מטעם המכללה ללימוד נהיגה של אגד, שהוסמך לתת רישיונות נהיגה לאוטובוס ע"י רשות הרישוי.

גם מי שמחזיק בידו רישיון נהיגה לאוטובוס ועבד בחברת אוטובוסים אחרת ומבקש להתקבל לאגד, חייב לעבור מבחן כושר נהיגה. קצין הבטיחות מפנה אותו לבדיקת כושר נהיגה באחת מהמכללות לתחבורה של אגד. במידה והמועמד עבר בהצלחה את מבחן כושר הנהיגה, הוא מופנה ל"קורס הסבה לקו" ולהשתלמות "נהיגה בפיקוח" בקו שירות עם נוסעים, בליווי ובפיקוח "חונך נהגים" - נהג וותיק בעל הכשרה מתאימה. במידה ונקבע ע"י מורה הנהיגה בהערכה ראשונית שהמועמד ראוי להיות בעתיד הקרוב נהג באגד, אך זקוק לחיזוק והכשרה קצרה נוספת, הוא יכנס למסלול הכשרה, יקבל 10 שעורים במימון אגד, ללא עלות, עם אפשרות לעוד 5 שעורים נוספים באישור מיוחד. תהליך זה מתבצע בטרם יימסר לידיו הגה האוטובוס של אגד.

כפי שכבר אמרנו, כל הנהגים, כולל "נהגים חוזרים"- כאלה שהיו בעבר נהגי אגד, ועזבו- אם לחברות תח"צ אחרות, או לעיסוקים אחרים, אבל מבקשים לחזור לאגד, גם הם עוברים בדיקת כושר נהיגה בביה"ס לנהיגה של אגד ואם נמצאו מתאימים - הם עוברים ריענון בנהיגה ע"י נהג וותיק שחונך ומדריך אותם ב"נהיגה בפיקוח", כפי שכבר נאמר, עם נוסעים בקו שירות, זאת בטרם יורשו לחזור ולאחוז בהגה האוטובוס באופן עצמאי. הדברים אמורים גם לגבי נהגים של אגד שהיו בחופשות ממושכות, (כ-3 חודשים ומעלה). עם שובם לאגד הם מחויבים לעבור מבחן כושר נהיגה בבית הספר לנהיגה של אגד. מורה הנהיגה מחליט אם עליהם לקבל חיזוק והדרכה בשעורי נהיגה ואת כמות השיעורים בטרם יורשו לחזור להגה.


קורס "הסבה לקו" ותקופת חניכה

אלא שבכך לא מסתיימת הכשרת הנהגים. לאחר שקיבלו רישיון נהיגה לאוטובוס או את ההכשרה והאישור לנהוג באוטובוסים של אגד, הם חייבים לעבור "קורס הסבה לקו". קורס זה נמשך 3 ימים מרוכזים, בהם מקבלים הנהגים החדשים שנקלטו הדרכה עיונית פרונטלית "בנהיגה נכונה", באמצעות מצגת ע"י קצין הבטיחות עליה נעמוד בהמשך, והכשרה והדרכה נוספים על נהלי החברה מבעלי תפקידים נוספים באגד - כיצד לנהוג תרתי משמע, מה מותר ומה אסור.

כמו כן מלמדים אותם ומתרגלים אתם את תפעול מערכות הכרטוס/ ולידציה / תיקוף "רב קו" הקיימות באוטובוסים. הדרכת הבטיחות ב"נהיגה נכונה" המועברת במהלך הקורס ע"י קצין בטיחות, כוללת בחובה הרחבה וחידוד תקנות התעבורה הרלוונטיות לנהג רכב ציבורי, את הנהלים השונים והמגוונים המחמירים עם תקנות התעבורה, כמו איסור גורף להשתמש בטלפון נייד במהלך הנהיגה (כולל בקליטת נוסעים, עצירה ברמזורים או בתחנות), יישום הוראות תקנה 168 לת"ת לגבי שעות הנהיגה והמנוחה של הנהגים, חובת שימוש במכשיר הטכוגרף (תקנה 364 (ד), כללי התנהגות במקרה של מעורבות בתאונת דרכים (תק' 144) וחובת הדיווח למחלקת הביטוח של אגד על כל מעורבות בתאונה ועל כל דו"ח משטרה שנרשם נגדם. רק בסיומם של הליכים אלה - נפתח למועמד תיק בטיחות נהג אישי, הנהג קורא מבין וחותם על טפסים מסמכים והצהרות בהתאם לדרישת החוק, בהם הוא מתחייב לנהוג בהתאם לחוקים ולתקנות ובהתאם לכללים הנהוגים באגד.

לאחר שנבחר עבור הנהג סוג/ דגם האוטובוס שעליו יעבוד, עובר הנהג הכשרה והדרכה ייעודית לנהיגה ולבקיאות בהפעלת אותו סוג/דגם של אוטובוס ע"י מדריך נהגים לבקיאות בהפעלת הרכב, שהינו נהג וותיק (5 שנים ומעלה, ללא עבר תעבורתי מכביד) . במידה והוא עובר לנהוג בסוג/ דגם אוטובוס אחר עליו לשוב ולעבור הדרכה ייעודית מתאימה אחרת בטרם יורשה לנהוג ולהסיע נוסעים באוטובוס מהדגם החדש. את ההדרכה הזו כאמור מעבירים נהגים וותיקים ומנוסים בסניפי האשכולות, שהוכשרו לכך ע"י מדריכי יצרניות הרכב ו או באחת מהמכללות לתחבורה של אגד.

כדי להקל על קליטתם של נהגים חדשים באגד, יש בכל אחד מסניפי האשכולות באגד, "חונך נהגים" המלווה את הנהגים הצעירים במשך החודשים הראשונים לעבודתם. תפקידו של החונך הוא ללוות את הנהג החדש בהכרת אופי העבודה והקווים בסניף, לסייע לו בהכרת הטיפול המנהלתי הקשור בעבודת הנהג כמו אישור וטיפול בכרטיסי עבודה, דיווח תאור התקלות שגילה ברכב ע"י הזנתן בעמדת הנהג הממוחשבת בסניף וכו'. בנוסף, החונכים מסייעים לנהגים בכל הקשור לטיפול בבעיות אישיות, בבעיות קצב למידתם את העבודה העשויות להתרחש מעומס בסידור העבודה והתאמתו לנהג חדש, בקשר ישיר ובתיווך אל בעלי תפקידים בסניף ובמוסדות אגד. החונכים ממלאים דו"ח חודשי על התקדמות קליטת הנהג החדש והשתלבותו בעבודה. הדו"חות מועברים למנהלי הסניפים הבוחנים את מידת ההתאמה והשתלבותו של הנהג החדש באגד, במגמה לשמרו. ה"חונכים" הם נהגים בעלי ותק בסניף, בעלי עבר בטיחותי סביר, ללא תלונות משמעת/ בטיחות, פניות ציבור משמעותיות, בעלי תודעת שרות טובה ויחסי אנוש טובים.

למרות כל מסלול ההכשרה המפרך שהוצג לעיל - אנחנו לא מאשרים לנהג חדש לנהוג בקו שירות ארוך לאילת וממנה במשך 6 החודשים הראשונים לקליטתו באגד בשעות היום, ובמשך 3 שנים ראשונות בשעות הלילה (04:00–20:00). גם על נהגי האוטובוסים המפרקיים מוטלות מגבלות. נהג אוטובוס מפרקי חייב לקבל אישור קצין בטיחות טרם הכשרתו לסוג הרכב. אישור כזה ניתן רק לאחר שצבר באגד ותק של 3 חודשי נהיגה לפחות באוטובוס רגיל, ללא מעורבות חריגה בתאונות שבאשמתו. האישור לנהיגת הרכב המפרקי ניתן על ידי קצין הבטיחות, רק לאחר שבחן את תיקו הבטיחותי האישי של הנהג. במידה והנהג נמצא מתאים ועומד בקריטריונים לנהיגת אוטובוס מפרקי, עליו לעבור בהצלחה הכשרה ייעודית בנהיגת סוג זה של אוטובוס.


קציני הבטיחות בסניפי אשכולות אגד תח"צ

קציני הבטיחות משקיעים רבות בהסברה, הכוונה וייעוץ לנהגי אגד, בפרט לנהגים בתחילת דרכם, בכל הנושאים המקצועיים הנוגעים ישירות לעבודתם היום-יומית. מידע עדכני מוזרם ומופץ בקרב הנהגים על שינויים מהותיים בתקנות התעבורה הרלוונטיות לנהג רכב ציבורי, נהלים חדשים ועוד. גם נהגים שנעדרו לתקופה ארוכה וחפצים לשוב ולעסוק בנהיגה, רשאים לעשות זאת רק לאחר שהתייצבו לתדרוך וריענון התקנות והנהלים אצל קצין הבטיחות ועמדו בכל הנדרש עפ"י הנוהל.

תלונות בטיחות נגד נהגים נבדקות ביסודיות.


מעקבי בטיחות סמויים אחר נהגים

מחלקת הבטיחות והתחזוקה באגף תח"צ באגד, באמצעות קציני הבטיחות בסניפי האשכולות אינה מסתפקת בפיקוח והכשרת נהגים וקליטתם באגד. באופן שגרתי, קציני הבטיחות בודקים כל תלונת בטיחות על נהג שמגיעה אלינו, אלה ברובן תלונות המוגשות לפי סעיף 65ד' לפקודת התעבורה ומכונות "נוהל-6", תלונות אלו מחייבות את התייחסותו של קצין הבטיחות. מדובר בתלונות המתייחסות לגבי מה שניראה כהתנהגות לא בטיחותית של הנהגים. אם מתברר לנו שיש אמת בתלונות, ריבוי תלונות על נהג מסוים בזמן קצר ע"י אזרחים שונים שאין קשר ביניהם, בזמנים שונים ובמקומות שונים, נתון זה " אומר דרשני". בשלב ראשון קצין הבטיחות מזמן את הנהג אליו ומקיים אתו שיחה ותיאום ציפיות המתועדת בכתב בטופס ייעודי הנשמר בתיק הבטיחות האישי של הנהג ומתועדת במערכת המחשוב. בשלב שני, אנו מתחילים לעקוב אחרי אופן הנהיגה של אותו נהג באמצעות עוקב בטיחות סמוי ואף קצין בטיחות מאשכול אחר ואף במעקב רכוב ע"י רכב קצין הבטיחות, המצויד במצלמת דרך.

היה ונמצא שאכן מדובר בנהג שהתגלו ליקויים בטיחותיים באופן נהיגתו, הנהג מוזמן לקצין הבטיחות למעין הליך של שימוע להציג את גרסתו. כאן מציגים בפניו את התלונה/ות, הראיות ואת ממצאי המעקב, כולל צילומים שערכנו במהלכו. בתום המפגש/ הריאיון ולאחר שהשמיע את גרסתו והסבריו של הנהג - מחליטים על ההליכים שינקטו. במקרה של  עבירות קלות יחסית, סביר שהריאיון עם קצין הבטיחות מספק, שלב שני, יעבור להחלטה להפנות את הנהג למכללה לתחבורה/ ביה"ס לנהיגה, לבחינת כושר נהיגתו, להדרכה חוזרת ולחיזוק מיומנויות הנהיגה, בהתייחס למכנה המשותף באופי התלונות אם קיים.


מעקבי בטיחות סמויים אחר נהגים בתוך האוטובוס וברכבי מעקב

מעבר להדרכות ולהכשרות, במקרים מיוחדים, באגד עורכים גם מעקבי בטיחות סמויים באוטובוסים. מעקב סמוי מתבצע על ידי עוקב סמוי המתחזה לנוסע, בד"כ מבקר סמוי , ו/ או קצין בטיחות ממרחב גאוגרפי אחר, שיושב בסמוך לנהג ומנהל רישום מפורט בכל הנוגע לאופן נהיגתו והתנהלותו של הנהג. העוקב הסמוי/ קצין הבטיחות אף מתעד בצילום וידאו את ליקויי הנהיגה עד כמה שניתן. בנוסף לכך, מפעילים קציני הבטיחות בסניפי האשכולות מצלמת דרך ברכב הקטן, הנמסרת לשירות קצין הבטיחות, הנקראת ממת"ן (מערכת מעקב, תיעוד נהיגה), קצין הבטיחות עוקב אחרי האוטובוס ומתעד בצילום וידאו את מהלך הנסיעה, בדגש על התאמת מהירות הנסיעה לתנאי הדרך, שמירת מרחק, הקפדה על נסיעה במסלול הקו הנכון, ציות לתמרורים, עקיפה בטיחותית כחוק ועוד. במידה ומתועד ליקוי בטיחות ובהתאם לחומרתו, מזמין קצין הבטיחות את הנהג לצפייה בסרטון, לבירור ותיקון הליקויים ובמידת הצורך מפנה את הממצאים לטיפול הגוף הממונה על המשמעת באגד. במקרה הצורך, נשלח הנהג לריענון כושר נהיגתו בביה"ס לנהיגה של אגד.


הטיפול בנהגים חריגים שלחובתם עבירות תנועה וליקויי נהיגה חוזרים

הגישה חמורה יותר לגבי נהגים רצידיוויסטים (שעבירות תנועה וליקויי נהיגה הפכו אצלם לדרך חיים). הטיפול בנהגים כאלה מובא אחת לחודש לדיון בוועדת הבטיחות בסניפי האשכול, בהשתתפות מנהל הסניף, מנהל מש"א אשכול וקצין הבטיחות הסניפי באשכול, במידת הצורך מוזמן גם מנהל בית הספר לנהיגה, נציג רפואי - מ"מדור הפרט" ונציג מחלקת הביטוח. בפני הנהג מוצגות עבירות התנועה, תלונות הבטיחות ו/או התאונות שבהם היה מעורב. לנהג ניתנת זכות להשמיע את גרסתו. לאחר שמיעת גרסת הנהג, מקבלת הוועדה החלטה כיצד לנהוג כלפיו ע"מ "להחזירו למוטב". היה ונמצא  נהג, הנוהג ברכב אגד בצורה מסוכנת, רשאי קצין הבטיחות בתיאום ובאישור מנהל בטיחות ותחזוקה תח"צ, להורות על הפסקת נהיגתו ברכב אגד לאלתר, לפרק זמן של עד 3 ימי עבודה.                                                                                                 


צעדי התיקון שננקטים נגד נהגים עם מעורבות חריגה בתאונות דרכים באשמתם, צבירת תלונות בטיחות חריגה, הם (מהקל אל הכבד):

  • זימון הנהג לשיחות הבהרה, הדרכה וראיונות אישיים מתועדים בכתב אצל קצין הבטיחות.
  • פעולת התיקון החמורה יותר שעליה מחליטה ועדת הבטיחות בסניף /אשכול, היא השהיית הנהג מנהיגת אוטובוס. משך הזמן תלוי בסוג העבירות ובחומרתן: במקרים הקלים יותר, נאסר עליו לנהוג בקווים הבינעירוניים והוא מורשה לעבוד רק בקווים עירוניים, במקרים קשים יותר - יאסר עליו לנהוג בכלל עד אשר יעבור שורה של אבחונים וטיפולים רפואיים ו או פסיכולוגיים ואבחוני נהיגה, כדי לבחון את מידת כשירותו לשמש כנהג של רכב ציבורי באגד.
  • במקרים קיצוניים - יאסר עליו לנהוג בכלל. הוא יופנה למח' משאבי אנוש לשיבוץ בעבודה אחרת באגד ואף להחלת שימוע ולפיטורין.
כל התלונות בנושאי בטיחות שמוגשות לאגד, מנותבות ומטופלות ע"י קציני הבטיחות בסניפים. אם נמצא שאופן נהיגתו של נהג אינו עולה בקנה אחד עם חוקי התנועה וכללי הזהירות המחייבים באגד, נוקטים קציני הבטיחות צעדים הסברתיים, ובמידת הצורך מפנים את הנהג להשתלמות מקצועית או לנקיטת צעדי ענישה באמצעות גוף המשמעת באגד: "מורשה" , תובע ומינהל משפט חברים.


הדרכות בטיחות

על מנת למזער את מספר תאונות הדרכים באגד, נערכות מידי שנה הדרכות בנהיגה נכונה ובטוחה. הדרכות הבטיחות מועברות לנהגים הן בימי שירות שנתיים מרוכזים והן בהדרכות נפרדות בסניפים. המדריך מרענן, מעדכן ומחדד את התקנות והנהלים השונים לנהיגה נכונה ובטוחה וכן את הידע בנוגע לנהלים הספציפיים באגד.

בעת הזו ולאור הגבלות הקורונה להתקהלות, פיתחנו והדרכנו את הנהגים בסיוע "לומדת בטיחות" בטלפון הנייד ו או על צג המחשב. השנה הודרכו הנהגים בנושא "היסח הדעת בנהיגה" שקיבלה את אישור ה"רשות" ובנושא שני – "מניעת פגיעת אוטובוס בהולך רגל". בעת הזו אנו ממשיכים להדריך את נהגינו ללא צורך להתקהל, אלא באמצעות לומדות דרך מכשיר הטלפון הנייד. בסיום קריאת הלומדה, נדרש הנהג לעבור מבחן בסף ציון עובר 80, במידה וניכשל, יאלץ לקרוא את הלומדה שנית ולהבחן שוב.

הדרכות הבטיחות הינן מגוונות וכוללות בחובן סוגים שונים: מצגת בטיחות אחידה לנהגים חדשים ב"קורס הסבה לקו", לומדות למניעת "היסח דעת בנהיגה", כעת סיימנו לפתח לומדה נוספת והפצנו אותה להדרכת נהגי הרכב הקטן, בנושא "מניעת פגיעת רכב בהולכי רגל ", כמו כן הדרכות בנהיגה נכונה וחסכונית, עיונית ומעשית, הדרכות והכשרות נהגים לבקיאות בהפעלת סוגי ודגמי האוטובוסים השונים וכו'.

מחלקת הבטיחות והתחזוקה באגף תח"צ של אגד אינה מסתפקת בפעולות המתחייבות ונגזרות מתוקף תקנות התעבורה בלבד, אלא יוזמת דרכי פעולה ופתרונות יצירתיים כיצד להעמיק ולשפר את רמת הידע והמיומנות המקצועית של הנהגים, לרבות הפעלת תוכנית עבודה מובנית בשיתוף כל מסגרות אגף תח"צ בפרט ואגד בכלל, מאבק מתמשך לצמצום תאונות הדרכים באגד בשיתוף כל הסניפים והמחלקות באגף תח"צ, ובכך לתרום להגברה משמעותית של הבטיחות בנסיעה באוטובוסי אגד.


לסיכום

מנהל אגף תח"צ, הנהלת הפורום הבכיר/חברי הדירקטוריון בראשות מנכ"ל אגד מקצים משאבים רבים לפעילות קציני הבטיחות בסניפי האשכולות, מתוך רצון שנהגי אגד יעמדו בסטנדרטים הגבוהים שהוצבו בפניהם ויקפידו על רמת בטיחות וזהירות גבוהה בעבודתם. העיקרון של מתן טיפול אישי, פרטני ומקצועי לנהג המשמש כחוד החנית של החברה, הוא שמדריך שמנחה את מחלקת הבטיחות והתחזוקה באגף התח"צ בהתמודדות היום יומית עם המשימות שניצבות בפניה נוכח המציאות המפגישה את הנהג המוביל והמייצג את החברה בעבודתו, עם בעיות המחייבות מענה ופתרונות מקצועיים.

אנחנו מבצעים זאת באמצעות ובסיוע נבחרת בת 18 קציני הבטיחות ובוחן התאונות הראשי מחט' הביטוח באגד, המשמש בנוסף לתפקידו כבוחן, גם כיועץ בטיחות. כל הפעילות הבטיחותית הענפה מתבצעת ע"מ שהנהג בנהיגתו יביא לידי ביטוי את רמת הבטיחות הגבוהה ורמת השירות האיכותי המיטבי ביותר לנוסעינו.


רוצים לקרוא עוד? בכתבה "הבטיחות מעל הכל" מספטמבר 2018 נערך ראיון מרתק עם קציני הבטיחות של אגד.וגם ראיון מעמיק עם דן ארצי, קצין הבטיחות של אגד עד 2014