כל טופס נשלח לגורם האחראי לטיפול בנושא הפנייה, הקפד על בחירת הטופס המתאים. פניות שיועברו בטפסים שאין קשר בינם לבין נושא הפנייה לא ייענו.
מומלץ לעיין תחילה בדף השאלות הנפוצות בו ניתן למצוא תשובות לשאלות נפוצות בנושאים שונים.

 טלפון פקס
 כתובת למשלוח מכתבים
שעות המענה טלפוני
 2800*  03-9142237 - חובה לציין פרטי התקשרות לשם קבלת מענה לפנייה (לא חוזרים בפקס).
בית אגד, שדרות מנחם בגין 5, "פארק טק" בית דגן, תד. 150, מיקוד 5020000 עבור מחלקת פניות הציבור (אין קבלת קהל בבית אגד)
ימים א'-ה' בשעות 8:00-13:00
המחלקה לפניות הציבור 2800*