מפעל הייצור והשיפוץ הארצי של אגד

עודכן בתאריך  18.09.2017

בכדי לשמור על רמת השירות הגבוהה שנותנת חברת אגד לנוסעיה ועל רמת תחזוקה גבוהה לאוטובוסים בצי החברה, מחזיקה החברה מפעל שיפוץ וייצור. מפעל הייצור של אגד בחולון מנקז אליו את כל פעילויות השיפוץ והייצור של אגד וכן פעילויות נוספות מלקוחות חיצוניים אשר מעוניינים להשתמש בידע הרחב שנצבר לאורך השנים במפעל הייצור.

מעבר לפעילות המפעל בשיפוץ ובייצור חלקי חילוף לאוטובוסים, למפעל יכולות יצור בתחום העיבוד השבבי, מסגרות, גיפור צמיגים ועוד. כחלק מתפיסת האיכות באגד, ומתוך שאיפה להיות מוביל בתחומו, המפעל מוסמך למספר תקנים ופועל בהתאם להם:
  • תקן ישראלי Iso 9001 - תקן למערכות ניהול איכות
  • תקן ישראלי Iso 14001 - תקן למערכות ניהול איכות הסביבה
  • תקן ישראלי OHSAS 18001 - תקן למערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה

תו הזהב אשר הוענק לחברה על היותה נושאת 3 תווי איכות
תו הזהב הוענק למפעל הייצור על היותו נושא את 3 תווי האיכות

התנהלות בהתאם לתקני האיכות הפכה חלק בלתי נפרד מתרבות הניהול של המפעל ומהתנהלותו השוטפת. בכל הנוגע לאיכות הסביבה, משמעות הדבר היא כי המפעל מזהה את השפעותיו הסביבתיות ומנהל אותם במטרה למנוע פגיעה בסביבה ובמטרה לייצר שיפור מתמיד בביצועים הסביבתיים.

בהתאם, מתקיימות פעילויות שונות למניעת מפגעים מפעילות המפעל - צמצום כמויות פסולת המועברות להטמנה, העדפת מיחזור על פני הטמנה, בחינת חלופות סביבתיות יותר לחומרים מסוכנים בשימוש המפעל, צמצום שפכים תעשייתיים ועוד. מעבר לכך, המפעל מקיים פעילויות אשר תומכות בשיפור ביצועים סביבתיים של כלל אגד. דוגמא לכך היא פעילות הגיפור.

פסולת צמיגים מהווה אתגר סביבתי מאחר והם בעלי נפח גדול, עשויים מחומרים עמידים שנשארים בסביבה לאורך זמן ומהווים פוטנציאל לשריפות ולזיהומי קרקע מים ואויר בחומרים מסוכנים. אגד פועלת לצמצם את מספר הצמיגים המשומשים המועברים למחזור, בין השאר, על ידי הארכת חיי הצמיגים בתהליך גיפור הצמיגים הבלויים. בתהליך הגיפור, מוסרת השכבה העליונה, השחוקה של הצמיג ובמקומה מודבקת שכבה חדשה. בסוף התהליך, מתבצעת בקרת איכות לכל הצמיגים המגופרים, נתוניהם מוזנים למערכת הממוחשבת והם מורכבים על האוטובוסים, בהתאם לצרכים. רק הצמיגים הבלויים, ואלו שאינם עוברים את בקרת האיכות, נשלחים למחזור.

בנושאי בטיחות ובריאות בתעסוקה,  במפעל מתקיימות וועדות בטיחות וכל הפעילויות מתנהלות תוך הקפדה על בטיחות העובדים ובריאותם.  מדיניות האיכות המשולבת של המפעל מתארת את העקרונות המנחים אותנו בנושאים אלו של איכות, איכות הסביבה ובטיחות.

עיקרי המדיניות שלנו  במפעל היצור


אנו מיישמים את המדיניות בעזרת מערכת הניהול המשולבת שהוקמה הכוללת - ניהול איכות, ניהול סביבה וניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית (בב"ת).

הנהלת הארגון מתחייבת לעשות כל שביכולתה על מנת לעמוד בדרישות מחזיקי העניין ולפעול להשגת שביעות רצונם, הן מרמת האיכות של המוצרים היוצאים מפתח המפעל והן מרמת השירות הניתן על ידו, כל זאת תוך מיזעור מירבי של פגיעה בסביבה, במשאבים הטבעיים ודאגה לבטיחות העובדים ובריאותם ומיזעור הסיכונים בסביבת עבודתם.

בעזרת מערך הניהול המשולב מצפה הנהלת הארגון להקטין את כמות התקלות ואי ההתאמות לדרישות לקוח, לסטנדרטים המקובלים ולדרישות החוק, למינימום.

ההנהלה מתחייבת לעמוד בכל דרישות החוק המתחייבות מתחום עיסוקו של המפעל (תקנים לאומיים, תקנות צווים וכל דין אחר) בכלל זה דיני הסביבה והבטיחות הישימים לשם הגנה על העובדים,הקטנה ומזעור הסיכונים בסביבת העבודה וצמצום ההשלכות הסביבתיות השליליות של המפעל.

ההנהלה תבטיח יישום תהליך של שיפור מתמשך שיתבסס על קביעה תקופתית של מטרות ויעדים בתחומי האיכות, סביבה ובטיחות העובדים.

מערכת הניהול המשולבת בחברה תיסקר תקופתית על מנת לוודא את עדכניות המערכת, האפקטיביות שלה בהשגת המטרות ומידת יישומה והטמעתה בכל דרגי הארגון.

מדיניות ההנהלה תופץ ותובא לידיעת כל העובדים, בכללם עובדים מטעמה, במסגרת הדרכות תקופתיות ואמצעי תקשורת אחרים. המדיניות תהיה נגישה לעיון הציבור ומחזיקי העניין.

הנהלת המפעל וצוות העובדים מתחייבים בזאת ליישם את המדיניות ונהלי הארגון כפי שמופיעים במערכת הניהול המשולבת.