מפעל הייצור

עודכן בתאריך  25.07.2021

מפעל הייצור של קבוצת אגד הוקם בשנת 1958 במטרה להעניק מכלול שירותים לצי האוטובוסים של הקבוצה. המפעל צבר ידע ומוניטין בינלאומי לשיפוץ ויצור מכללים. למפעל תקני ISO 45001, 9001 ,18001 ,14001 (איכות, בטיחות ואיכות הסביבה).

המפעל הוא יחיד מסוגו בישראל, והפעילויות בו כוללות:
  • ייצור מכלולי אוטובוס
  • שיפוץ והרצת תיבות הילוכים (TEST BENCH )
  • שיפוץ והרצת מנועים (TEST BENCH )
  • ייצור חלקי חילוף
  • גיפור צמיגי אוטובוס ורכבים כבדים
  • ניקוי מסנני חלקיקים (DPF)
  • תיקון כיסאות, טכוגרף, מקרנים, ועוד
במסגרת הפיכת אגף התחזוקה למרכז רווח, שירותי המפעל הועמדו לרשות לקוחות אגד תחזוקה וכיום הוא משרת את כל לקוחות האגף.
כיום המפעל משרת בהצלחה את הצי של הקבוצה, ואת כלל לקוחות האגף, לרבות אלה המשתמשים בשירותי מרכזי השירות ולקוחות אחרים, המנהלים קשרים ישירות עם המפעל.

צמיגים ירוקים בתחבורה הציבורית

אם שאלתם את עצמכם מהו גיפור, הגעתם למקום הנכון!  כחצי מתעשיית הגומי, המופק משרף של עצים, משמש לייצור צמיגים לרכבים כבדים. עד לפני כמה שנים לא היה פתרון שיכול היה לחסוך בשימוש בגומי טבעי ולספק פתרונות ראויים לגיפור צמיגים לרכבים כבדים.
מפעל הייצור של אגד משתמש בטכנולוגיה מתקדמת שמטרתה ; לחדש צמיגים, תוך שימוש בחומרים ממוחזרים ובכך להקטין את השימוש בגומי טבעי, לייצר צמיגים בטוחים במחירים תחרותיים ולספק לנהגי התחבורה הציבורית ולנוסעיה סביבה ירוקה ונסיעה בטוחה יותר.

מדיניות משולבת מפעל הייצור

מפעל הייצור והשיפוץ הארצי של חברת "אגד" בחולון שם לעצמו למטרה להיות מפעל מוביל בתחום עיסוקו ובתחום הקיימות תוך מתן דגש על מקצועיות, מצוינות ועבודת צוות. הארגון מייחס חשיבות רבה לאיכות העבודה והשירות המסופקים ללקוחותיו, תוך שמירה על בטיחות ובריאות עובדיו ועל הסביבה בה הוא פועל. לצורך כך החליטה ההנהלה לאמץ את תקן ניהול האיכות ת"י ISO 9001, תקן הניהול הסביבתי ת"י ISO 14001 ואת התקן לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית ת"י ISO 45001.

מערכת הניהול המשולבת שהוקמה: ניהול איכות, איכות הסביבה וניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית (בב"ת), מלווה את פעילות הארגון בכל תהליכי העבודה והשירות הניתן ללקוחותיו לאורך הדרך ועושה שימוש בניהול מבוסס סיכונים אל מול הזדמנויות.

הנהלת הארגון מתחייבת לעשות כל שביכולתה על מנת לעמוד בדרישות מחזיקי העניין ולפעול להשגת שביעות רצונם, הן מרמת האיכות של המוצרים היוצאים מפתח המפעל והן מרמת השירות הניתן על ידו, כל זאת תוך מזעור מירבי של פגיעה בסביבה, במשאבים הטבעיים ודאגה לבטיחות העובדים ובריאותם ומזעור הסיכונים בסביבת עבודתם. בעזרת מערך הניהול המשולב מצפה הנהלת הארגון להקטין את כמות התקלות ואי ההתאמות לדרישות לקוח, לסטנדרטים המקובלים ולדרישות החוק למינימום.

ההנהלה מתחייבת לעמוד בכל דרישות החוק המתחייבות מתחום עיסוקו של המפעל (תקנים לאומיים, תקנות צווים וכל דין אחר) בכלל זה דיני הסביבה והבטיחות הישימים לשם הגנה על העובדים, הקטנה ומזעור הסיכונים בסביבת העבודה וצמצום ההשלכות הסביבתיות השליליות של המפעל.

ההנהלה תבטיח יישום תהליך של שיפור מתמשך שיתבסס על קביעה תקופתית של מטרות ויעדים בתחומי האיכות, סביבה ובטיחות העובדים. מערכת הניהול המשולבת בחברה תיסקר תקופתית על מנת לוודא את עדכניות המערכת, האפקטיביות שלה בהשגת המטרות ומידת יישומה והטמעתה בכל דרגי הארגון.

ההנהלה מתחייבת להתייעצות ושיתוף עובדים.
מדיניות ההנהלה תופץ ותובא לידיעת כל העובדים, בכללם עובדים מטעמה, במסגרת הדרכות תקופתיות ואמצעי תקשורת אחרים. המדיניות תהיה נגישה לעיון הציבור ומחזיקי העניין.
הנהלת המפעל וצוות העובדים מתחייבים בזאת ליישם את המדיניות ונהלי הארגון כפי שמופיעים במערכת הניהול המשולבת.


רכישת הסכם שירות

לרכישת הסכם שירות ולקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אל אור רוזנר:
משרד 03-9142363 או 03-6507855 | נייד 050-6333363 | דוא"ל OrR@Egged.co.il