האם איזורים מופחתי פליטות משפרים את איכות האוויר?

עודכן בתאריך  01.11.2020

דו"ח של מערך ניטור האוויר במשרד להגנת הסביבה מגלה כי אזורים מופחתי פליטות בערים משפרים את איכות האוויר, אך יחד עם זאת, למנועים מודרניים ולמערכות סינון החלקיקים המתקדמות יש תרומה גדולה לצמצום הזיהום. מהדו"ח עולה כי בחיפה נרשמה ירידה של 34% אחוז בריכוז הפיח בעיר התחתית אך לא ניתן לייחס את השיפור באיכות האוויר רק להפעלת אזור מופחת פליטות.

מאת בני ברק
גם בירושלים, שבה לא הופעל אזור מופחת אוויר - נרשם שיפור באיכות האוויר שמקורו כנראה בשיפור פליטת מזהמים מהמנועים המודרניים ומהתקנת מסנני חלקיקים מתקדמים. בו בזמן צי האוטובוסים של אגד הולך ונצבע ב"ירוק כהה".

הפעלת אזורים מופחתי פליטות מזהמות בערים, מביאה לירידה משמעותית בזיהום האוויר באזורים אלה. אבל זה אינו הגורם היחידי המביא לירידה. גם לשיפורים בביצועי המנועים, ובמערכות בקרת הפליטה של כלי הרכב החדשים יש משקל בהפחתת הזיהום - כך עולה מדו"ח שהכין ד"ר דמיטרי טרטקובסקי ממערך ניטור אוויר של המשרד להגנת הסביבה.
בהודעה שפרסמה השרה לאיכות הסביבה, גילה גמליאל, היא מציינת כי בחודש פברואר 2018 הופעל בחיפה אזור מופחת פליטות (Low Emission Zone), האוסר על כניסה של רכבי דיזל המוגדרים כמזהמים לשטח העיר, אלא אם הותקן בהם מסנן חלקיקים.
כדי להעריך את ההשפעה של פעולות אלו על איכות האוויר בעיר, ביצע ד"ר דמיטרי טרטקובסקי, ממערך ניטור אוויר של המשרד להגנת הסביבה, בחינה של ריכוזי מזהמים האופייניים לתחבורה, לפני ואחרי הפעלת אזור מופחת פליטות. על בסיס תחנות ניטור אוויר תחבורתיות בעיר נבדקו ריכוזי המזהמים, חלקיקי הפחמן השחור (Black Carbon), תחמוצות חנקן (NOx) וחלקיקים נשימים עדינים (PM2.5).

ירידה של 34% בריכוז הפיח

מהבדיקה עולה, כי בשנתיים האחרונות (פברואר 2018 עד פברואר 2020), מאז הפעלת אזור מופחת פליטות בחיפה, נרשמה ירידה מצטברת של 34% בריכוזי הפיח בתחנת הניטור התחבורתית בעיר התחתית (רחוב העצמאות). בשנה האחרונה, הירידה היא של 24.2%.
השרה גמליאל מציינת כי "התוכניות הבולטות שהוביל המשרד להגנת הסביבה בחיפה בשנים האחרונות כוללות: אזור מופחת פליטות; הכנסת 25 אוטובוסים חשמליים (אפס זיהום אוויר) לשירות בחיפה ובקריות; הפעלת מערך רכב שיתופי חשמלי; סבסוד משאיות איסוף אשפה עירונית להנעה בגז טבעי; סבסוד נסיעת משאיות במנהרות הכרמל כדי להסיטן מהעיר התחתית ולצמצם זיהום אוויר; סבסוד התקנת מסננים ברכבי דיזל מזהמים ועוד."
היא קוראת לערים נוספות להצטרף ליוזמה של הכרזת אזורים מופחתי פליטות בשטחן, ומבטיחה שמשרדה יתמוך ביוזמות כאלה.

מנועים חדישים ומערכות פליטה מפחיתים זיהום

אלא שעיון בדו"ח של ד"ר דמיטרי טרטקובסקי, מעלה מספר נקודות נוספות שמהן מתעלמת הודעת השרה. וכך קובע ד"ר טרטקובסקי, לאחר שבדק את זיהום האוויר בתחנות עצמאות והדר בחיפה ובתחנת בר אילן בירושלים:
"בתחנות עצמאות והדר בחיפה נרשמה ירידה קלה בריכוזי החלקיקים הנשימים העדינים 2PM5 בעוד שבתחנת בר אילן בירושלים ריכוזי 2PM5 עלו. עם זאת לא ניתן לייחס את ירידת ריכוזי 2PM5 בתחנות באזור חיפה, להפעלת אזור מופחת פליטות לאור ההשפעה הגבוהה של מקורות טבעיים כגון אבק. לשם השוואה, בירושלים, בה לא הופעל אזור מופחת פליטות בתקופה זו נרשם שיפור באיכות האוויר, ככל הניראה בשל שיפורים בביצועי המנוע ומערכות בקרת הפליטות של כלי הרכב אך לא באותה עוצמה כמו בחיפה".
עם זאת מציין ד"ר טרטקובסקי, כי על בסיס הממצאים מערים דומות בחו"ל, המשרד רואה באזורים מופחתי פליטות אמצעי יעיל בשיפור איכות האוויר בערים ויפעל לעודד ערים נוספות ליישם אמצעי זה.

פחמן שחור נחשב כאינדיקטור לזיהום אוויר חלקיקי מרכבי דיזל, ופליטתו נמנעת כמעט לחלוטין באמצעות התקנת מסנן חלקיקים. למזהם זה טרם נקבעה בעולם שיטת מדידה תקנית, אך מכשירי הניטור בישראל תואמים למקובל במדינות המערב, והמגמות זהות לאלו שנצפו בערים נוספות בעולם, שהפעילו בשטחן אזורים מופחתי פליטה. בלונדון נרשמה הפחתה של 15-17 אחוזים בריכוזי פחמן שחור, באמסטרדם ובלייפציג נרשמו ירידות דומות של 13-16 אחוזים, בברלין נרשמה הפחתה של 56 אחוזים בפליטת הפיח.

כמו-כן, מאז השקת אזור מופחת פליטות בחיפה נרשמה ירידה של 18.6% בתחמוצות החנקן (NOx), מזהם הנחשב כסממן כללי לזיהום אוויר תחבורתי.

ומה קורה אצלנו באגד?

צי האוטובוסים של אגד הולך ונצבע גם הוא ב"ירוק כהה". צי האוטובוסים שלנו באגד מונה, נכון להיום, 2,902 אוטובוסים, התפלגות הצי לפי תקני זיהום אויר היא כדלקמן:
  • 418 אוטובוסים הם מתקן יורו 3 כאשר ב-300 מהם הותקנו לוכדי חלקיקים מה שמקטין כמעט לאפס את פליטת החלקיקים הרעילים מהם.
  • 214 אוטובוסים הם מתקן יורו 4
  • 838 אוטובוסים הם מתקן יורו 5
  • 1,397 אוטובוסים הם מתקן יורו 6 
  • 35 אוטובוסים הם בעלי הינע חשמלי
במהלך השנה הקרובה ייצאו מהשרות כל האוטובוסים שנחשבים מזהמים (אוטובוסים מתקני יורו 3 ויורו 4, כולל אוטובוסים בהם הותקנו לוכדי חלקיקים). הוצאתם של האוטובוסים האלה ל"גמלאות" היא בגלל גילם.

אגד נמצאת עתה בעיצומה של תוכנית הצטיידות באוטובוסים חדשים במסגרתה יכנסו לשרות באגד 845 אוטובוסים חדשים, מהם 574 אוטובוסים עירוניים. בנוסף, עד שנת 2024 צפוי צי האוטובוסים החשמליים של אגד לגדול לכ-150, כך שצי האוטובוסים שלנו יהיה ירוק לחלוטין.

גם תל אביב מצטרפת לפרוייקט "עיר אוויר נקי"

40 אלף כלי רכב מזהמים לא יורשו להיכנס לעיר - גם העיר תל אביב מצטרפת לפרוייקט "עיר אוויר נקי" – סיכום על כך הושג בין השרה להגנת הסביבה, ח"כ גילה גמליאל וראש עיריית תל-אביב יפו, רון חולדאי. הסיכום בין השניים הושג ביום האחרון של חודש אוגוסט.  צוותים משותפים למשרד ולעירייה יחלו לפעול ליישומה של התכנית כבר עתה.

התוכנית היא רב-שלבית, כאשר בשלב הראשון תיאסר נסיעת "רכב מזהם" בכל שטחה של העיר, והיא תהפוך כולה לאזור מופחת פליטות. המשמעות היא ש-40 אלף כלי-הרכב המזהמים ביותר בישראל לא יורשו להיכנס לשטח העיר (מדובר ברכבי דיזל מתחת לתקן יורו 4 – למעט רכב פרטי).
בעלי רכב מזהם שירצו להיכנס לשטח העיר עם רכבם - יוכלו לעשות זאת רק אם יתקינו מסנן חלקיקים. המשרד להגנת הסביבה מציע סבסוד ממשלתי להתקנת המסננים.
בשלבים הבאים יקבעו אזורים בעיר שבהם המגבלות יוחמרו ותיאסר גם כניסתם של כלי-רכב ברמת זיהום "רכב רגיל" . המשמעות היא שקרוב ל-2 מיליון כלי-רכב, כולל כלי-רכב בנזין ודיזל פרטיים, שאינם עומדים בתקן זיהום האוויר המתקדם יורו 6, לא יורשו להיכנס לאזורים אלה שיוגדרו כאזורים "מופחתי פליטות אולטרה".

אזור מסוג זה, פועל לדוגמה במרכז לונדון ונחשב ככלי יעיל במיוחד לשיפור איכות האוויר ואיכות החיים של התושבים. בעתיד הרחוק יותר ייקבעו אזורים שבהם יהיה איסור מוחלט על כניסת רכבים בעלי מנוע בעירה פנימית השורף דלקים, ותותר רק כניסת כלי רכב חשמליים (רמת זיהום "רכב נקי").  

בנוסף, התוכנית כוללת מעבר מדורג להסבת כלל  האוטובוסים העירוניים של  התחבורה הציבורית, הפעילים בעיר, לאוטובוסים חשמליים (רכב נקי כהגדרתו בתקנות). כמו-כן, ייקבעו במסגרת התוכנית מגבלות על הפעלת ציוד מכני הנדסי מזהם, ויותר שימוש רק בכלים העומדים בתקן זיהום אוויר מתקדם או שיותקנו בהם מסנני חלקיקים.

השרה גמליאל ציינה כי יישום התוכנית ייעשה בדרך שלא תפגע בתפעול השוטף של התחבורה הציבורית בשטח העיר ובסביבתה, ובקידום מערכות הסעת ההמונים כמו הרכבת הקלה וקווי המטרו. התכנית תתואם עם משרדי התחבורה והמשפטים בכל הקשור להיבטים הנוגעים לתפקידם ולסמכויותיהם.

ירושלים תהפוך כולה לאזור מופחת פליטות תאסר כניסת רכב מזהם לכל חלקי העיר

בירושלים מתחיל החודש השלב השני של תוכנית "אזור מופחת פליטות" (LEZ), והיא  תהפוך לעיר הראשונה בארץ האוסרת כניסת רכבי דיזל מזהמים לכל השטח המוניציפלי שלה. האיסור הקיים היום להיכנס עם רכב מזהם למרכז העיר בלבד, יורחב ויחול על כלל כלי הרכב המונעים בדיזל המסווגים כרכב מזהם ברישיון הרכב, אלא אם הותקן ברכב מסנן חלקיקים. בכל הכניסות לעיר יוצב תמרור ייעודי, שפורסם לאחרונה בלוח התמרורים, האוסר על כניסה לרכב מזהם.

לרגל הרחבת תוכנית אזור מופחת פליטות בירושלים, המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים משיקים קמפיין הסברה בטלוויזיה, בדיגיטל, ברדיו ובעיתונות. תוכנית אזור מופחת פליטות בירושלים, ביוזמת המשרד להגנת הסביבה ובביצוע עיריית ירושלים, החלה בינואר האחרון ובמסגרתה הוגבלה כניסת רכבים מזהמים גדולים וישנים (רכבי דיזל במשקל מעל 3.5 טון ששנת הייצור שלהם לפני שנת 2006), למרכז העיר.

במסגרת החלטת ממשלה שיזם המשרד להגנת הסביבה, המבוצעת ביחד עם עיריית ירושלים, הוחלט על יישום תוכנית אזור מופחת פליטות בעיר. המשרד להגנת הסביבה מממן את התוכנית ומתקצב פעולות נלוות לפרויקט אזור מופחת פליטות (LEZ- Low Emission Zone) ובהן הכנסת אוטובוסים חשמליים למערך התחבורה העירוני והתקנת מסננים על כל רכבי התחבורה הציבורית שהוגדרו כרכב מזהם.

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, מסר כי משרדה משקיע 24 מיליון שקל בפרויקט ותוכניות משלימות בירושלים: 10 מיליון שקל בסיוע לעירייה בתפעול הפרויקט; 10 מיליון שקל נוספים בסבסוד התקנת מסננים לציבור בעלי הרכב; ו-4 מיליון שקל בסיוע לחברת אגד ברכישת 10 אוטובוסים חשמליים שהחלו לפעול בירושלים לפני כשנה.

התוכנית לאזור מופחת פליטות בירושלים תהווה בסיס לתוכניות עתידיות מתקדמות אף יותר, כפי שנהוג כיום במרכז לונדון (הגבלת תנועת כלי רכב שאינם עומדים בתקן זיהום האוויר המתקדם ביותר - יורו 6) ומתוכנן במרכז פריז בשנת 2030 (הגבלת תנועת כלי הרכב המונעים בבנזין ובסולר).