הודעה בדבר אישור הסכם פשרה

עודכן בתאריך  09.05.2021

לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, בעניין ת"צ 37237-08-17 מדינת ישראל - נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נ' חברת אגד בע"מ. מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 22.3.21 אישר בית המשפט המחוזי (כב' השופטת ג' כנפי-שטייניץ) (להלן: "בית המשפט"), הסכם פשרה (להלן: "הסכם פשרה"), אשר נחתם בעניין התובענה הייצוגית הנדונה, שפרטיה בכותרת (להלן: "התובענה הייצוגית").