אגד מכרה את אחזקותיה ב"אגד תעבורה"

עודכן בתאריך  03.06.2021

אגד מכרה את אחזקותיה בחברת "אגד תעבורה" לקבוצת "אלקטרה-אפיקים" המחזיקה בבעלות על חברת התחבורה הציבורית "אפיקים". במסגרת עסקה זו רכשה "אלקטרה-אפיקים" גם את חלקה של קבוצת "תעבורה", השותפה של אגד (50%) ב"אגד תעבורה" - כך שהיא מחזיקה כיום במלוא הבעלות על "אגד תעבורה". שוויה של אגד תעבורה כולה, הוערך ב-218 מיליון שקל. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים וכן לקבלת אישור רשות התחברות ומשרד התחבורה.

"אגד תעבורה" הוקמה בשנת 2005, במסגרת החלטה של משרד התחבורה לצמצם את המונופול של אגד בתחום התחבורה הציבורית והיא מחזיקה בזיכיון להפעלת אשכולות התחבורה הציבורית בנתניה, מטה בנימין, עוטף ירושלים, גוש עציון ושפירים (קווי התחבורה הציבורית בנתיב המהיר לתל אביב באמצעות שאטלים שנוסעים מחניון שפירים לירושלים). כמו כן, פועלת החברה פועלת בתחום ההיסעים הפרטיים.

נתח השוק של "אגד תעבורה" בתחום התחבורה הציבורית מוערך ב־5% ובתחום ההיסעים הפרטיים בכ־3%. היא מפעילה צי של 537 אוטובוסים ומעסיקה 760 נהגים. מחזור הפעילות של תחום התחבורה הציבורית של "אגד תעבורה" עמד על 350 מיליון שקל ב־2020.

אגד העמידה למכירה את חלקה בחברה עוד באוקטובר 2020, ושכרה לשם כך את שירותיה של פירמת הייעוץ וראיית החשבון ארנסט אנד יאנג (EY). ההחלטה למכור את המניות התקבלה באגד כפועל יוצא של הסכם שנחתם בין אגד למשרד האוצר, שבמסגרתו התחייבה אגד להגביר את התחרות בענף התחבורה הציבורית.

מטעם אגד נוהלה העסקה על ידי צוות בראשותו של סמנכ"ל הכספים של אגד, גלעד ריקלין. EY שליוותה את אגד לאורך כל התהליך יצרה מתווה תחרותי, שבו השתתפו מספר רב של שחקנים. לקו הסיום הגיעו 4 רוכשים פוטנציאלים ובסופו של דבר נבחרה ההצעה הטובה ביותר של חברת אלקטרה-אפיקים.

לחברת "תעבורה" שהיא השותפה של אגד בחברת "אגד תעבורה" עמדו 3 אופציות: הראשונה - להמשיך ולהחזיק בחלקה בחברה (50%), ולהיות שותפה עם "אלקטרה אפיקים", שנכנסה לנעלי אגד. השנייה לרכוש את חלקה של אגד במסגרת זכות סירוב ראשונה שהייתה לה, בתנאים שאגד סיכמה עם "אלקטרה-אפיקים" והשלישית - להצטרף למכירה ולמכור ל"אלקטרה-אפיקים" גם את חלקה, באותם תנאים שסוכמו עם אגד.

"תעבורה" בחרה באופציה השלישית. מכירת חלקה של אגד "באגד תעבורה", פותחת בפניה את הדרך להקמת חברה בת בבעלות מלאה, שתוכל להתמודד במכרזים חדשים להפעלת תחבורה ציבורית שיפרסם משרד התחבורה.