ערך צבור

עודכן בתאריך  09.05.2021

ערך צבור מאפשר לטעון כסף מזומן בכרטיס ולהמירו ליחידות ערך צבור, ניתן לטעון 30 ₪, 50 ₪, 100 ₪, 150 ₪ ו-200 ₪, כאשר ההנחה ניתנת לנוסע במעמד הטעינה ובהתאם לפרופיל הנוסע הטעון ברב קו. הנחות מכל הסוגים בחוזה ערך צבור יינתנו במעמד טעינת החוזה. לא ניתן לרכוש חוזים המגלמים הנחה (כמו חופשי חודשי, חופשי יומי וכדו') באמצעות ערך צבור. הנחות מכל הסוגים בחוזה ערך צבור יינתנו במעמד טעינת החוזה.


סכומי הטענה בהסדר נסיעה ערך צבור

 התשלום בפועל בש"ח
 ערך נטען לנוסע רגיל
ערך נטען לסטודנט מורחב, ותיק ונוער
 ערך נטען לזכאי ב. לאומי, נכים וסטודנטים
 30
37.5
 60
 45
 50 62.5  100  75
 100 125
 200  150
 150 187.5
 300  225
 200 250
 400  300
סכומי הטענה בהסדר נסיעה ערך צבור

שימו לב:

  • בנסיעה באוטובוס יש להודיע לנהג כי ברצונכם להשתמש בהסדר ׳ערך צבור׳.
  • בעליה מהדלת האחורית, יש לבחור בעת התיקוף באפשרות ׳ערך צבור׳ במכונת התיקוף.
  • באחריות הנוסע לתקף במכשיר הכרטוס באוטובוס את הקוד המתאים למסלול הנסיעה שלו.