ראיון עם קצין הבטיחות הארצי (לשעבר)

עודכן בתאריך  08.09.2016

אחד המרכיבים בולטים, המבדילים את "אגד" משאר חברות התחבורה הציבורית בישראל, הוא ההשקעה העצומה של האגודה בנושא הבטיחות, שמגיעה למיליוני שקלים בשנה.

הדבר בא לביטוי כבר בשלב של הכשרת הנהג, שבבתי הספר לנהיגה של אגד היא הרבה יותר מקיפה וקפדנית מדרישות משרד התחבורה, ולאורך כל תקופת עבודתו של הנהג – בהדרכות, בהשתלמויות ובמעקב אחר אופן נהיגתו באמצעות עוקבים העולים לאוטובוס כנוסעים ובאמצעות ניידות המתעדות בוידיאו את מהלך הנסיעה ואת אופן הנהיגה של הנהג. ההשקעה בנושא הבטיחות היא בראש סולם העדיפויות של מזכירות אגד לדורותיה וגם בעיתות של צמצומים בהוצאות היא האחרונה שנפגעת.

"המפתח לבטיחות הוא בידי הנהג", אומר דן ארצי, קצין הבטיחות הארצי. משום כך מתרכזות מחלקות הבטיחות האזוריות בתחזוקה שוטפת של הנהגים על ידי תדריכים, ריענון תקנות קיימות ומסירת מידע על כל שינוי בתקנות ו/או על תקנות חדשות. קציני הבטיחות אמונים על וידוא תנאי עבודתו של הנהג, מניעת חריגה מהוראות תקנה 168 בדבר שעות עבודה ומנוחה של נהגים ציבוריים ונקיטת אמצעי מנע עד כדי הורדה מעבודת נהיגה בכל מקרה שמתגלה כי הנהג אינו כשיר זמנית לנהיגה בטוחה בגלל סיבות כאלה ואחרות.

התפקיד של קצין בטיחות קבוע ומחוייב על פי חוק. האדם המתמנה לתפקיד זה חייב להיות בוגר קורס קציני בטיחות בתעבורה ובעל תעודת הסמכה ממשרד התחבורה וכתב מינוי מיוחד מן החברה שבה הוא מועסק. סמכויותיו מוגדרות בתקנות התעבורה ומתוקף סמכויות אלה הוא מוסמך להמליץ על השעייתו של נהג עבריין מעבודת הנהיגה ואף על פיטוריו כאשר הוא עבריין מועד. הנהלת האגודה חייבת לקבל את המלצות קצין הבטיחות בנושא, כי הוא הסמכות המקצועית היחידה לעניין בטיחות הנהיגה. מנגד – בכל מקרה שנהג מעורב בתאונה ומתברר שלא היה כשיר לנהיגה, או שעבד לא על פי התקנות – קצין הבטיחות הוא האיש שנדרש לתת את הדין על העסקתו החריגה.

משום כך, קציני הבטיחות הם הכתובת הראשונה שאליה מופנה מועמד המעוניין להתקבל לעבודת נהגות באגודה. הם בודקים את התאמתו לשמש נהג ציבורי מבחינה בטיחותית ואת ההיסטוריה התעבורתית שלו, במידת האפשר. רק לאחר שנחה דעתם הוא מופנה להליכי קליטה באגודה לקראת חניכות בבית הספר לנהיגה.

גם בנושא תקינות האוטובוסים יש לקציני הבטיחות אחריות סטטוטורית ועל כן הם פועלים מול אגף המשק בנושאי רישוי, הכנה נאותה של הרכב לאירועים מיוחדים, במעברי העונות וכו'.
דן ארצי ממלא את תפקיד קצין הבטיחות הארצי 16 שנים. הוא התחיל את עבודתו באגודה כנהג שכיר בסניף כפר סבא בשנת 1970, ב-1972 התקבל כחבר ועבר לעבודה בירושלים, ב-1974 סיים קורס מורי-דרך ובין השנים 1978 – 1998 היה מורה נהיגה עיונית ומעשית בבית הספר לנהיגה. נוסף על כך הוסמך כבוחן רישוי, תפקיד שאותו הוא ממלא עד עצם היום הזה בצד תפקידו כקצין הבטיחות הארצי.

במסגרת תפקידו משתתף דן ארצי בוועדות בין-אגפיות שונות באגד וכן מרצה בקורסים לנהגים חדשים ובהשתלמויות לנהגים פעילים. הוא מקיים קשר קבוע ורציף עם משרד התחבורה וועדת הכלכלה של הכנסת בנושאי תיקון וחקיקה של תקנות תעבורה; עם המשטרה  בכל הנוגע לשינויים בתשתיות, תחקור תאונות והכנת מבצעי תנועה גדולים; מול צה"ל וגורמים ציבוריים בנוסעי הסעות חיילים,  עובדים למפעלים ותלמידי בתי ספר; ומול הרשויות המקומיות והאזוריות בנושאי מפגעים בדרך, שיפור תשתיות ותמרור.

קצין הבטיחות הארצי מונחה מקצועית על ידי מנהל תחום קציני הבטיחות במשרד התחבורה ומקיים קשר קבוע עם חברת נתיבי ישראל (לשעבר מע"צ) בנושאי תשתית ועם מנהלת כביש 6.

אומר דן ארצי: "גולת הכותרת של טיפולי קציני הבטיחות היא השמירה על תרבות ואיכות הנהיגה של הנהג הפרט. הטיפול בכל נהג שיש לו בעייה הוא אישי ודיסקרטי כדי שלא לפגוע באיש ומאידך גיסא להבטיח שלא ייפגעו האמינות והמוניטין של האגודה". כדי להבטיח טיפול הולם בנושא הבטיחות ברמה הבסיסית נקבע בכל סניף רכז בטיחות, המשמש זרוע ביצועית של מחלקת הבטיחות בסניפו ומטפל במפגעים, באוטובוסים הדורשים טיפול בטיחותי ובתלונות של נהגים על נהגים אחרים ושל הציבור כלפי נהגים מהסניף.

האמצעים העומדים לרשות מחלקת הבטיחות לטיפול בנהגים הם: הבחנה אישית, תחקירים, טיפול נקודתי באמצעות מחלקות הטיפול בפרט, הפנייה לריענון כושר הנהיגה בבתי הספר לנהיגה של אגד, הדרכות אישיות וקבוצתיות וכמובן – צעדים משמעתיים באמצעות הממונים על המשמעת באגודה.

לצורך קבלת תלונות ציבור על נהיגה רשלנית של נהגים מפעילה מחלקת הבטיחות את נוהל 6, המחייב הקצאת מספר טלפון ייעודי לנושא זה. המספר מופיע על מדבקה באחורי כל רכב של אגד. הטלפון הייחודי מאויש בשעות העבודה של משרדי אגד ומקליט הודעות במהלך הערב והלילה לטיפול בבוקר המחרת. כל התלונות מנותבות מייד אל מנהל הסניף או למנהל אגף התפעול האזורי הנוגע בדבר, נבדקות ללא דיחוי ובמקרי הצורך מועבר המשך הטיפול בהן למחלקות הבטיחות.

מדגיש דן ארצי: "חשוב לציין, כי אגד הוא הארגון היחיד המפעיל כלפי נהגיו 'משטרת בטיחות' באמצעות ניידות הבטיחות המצוידות במצלמות וידאו ונוקט אמצעי הדרכה ואכיפה כדי להבטיח נהיגה נכונה ובטיחותית של נהגיו בכל עת. זאת – ללא קשר ובנוסף לפעילות משטרת התנועה בנושאי אכיפת התקנות".
לאור כל המתואר לעיל לא ייפלא איפוא ש"אגד" משמש דוגמה ומופת בנושא הבטיחות של נהגיו וגופים רבים באים לאגודה להתרשם וללמוד את נושא הבטיחות על היבטיו השונים.

הערה: דן ארצי פרש לגמלאות בשנת 2015 והוחלף על ידי אריה גורן.