מחויבות לסביבה

עודכן בתאריך  11.09.2014

המדיניות הסביבתית של אגד - אגד משקיעה משאבים רבים כדי לעמוד בתקנים הסביבתיים הנדרשים, מקדמת יוזמות שונות שמטרתן להפחית את השפעתה הסביבתית, ומסייעת בקידום תחבורה בת-קיימא בישראל. המדיניות הסביבתית של אגד כוללת שבעה תחומים עיקרים:

 • מחויבות להפחתת צריכת אנרגיה – בדגש על צמצום צרכני האנרגיה העיקריים של הארגון: האוטובוסים. זאת באמצעות שילוב של פתרונות טכנולוגים, וחיבור הנהגים למהלך.
 • מחויבות לצמצום צריכת המים וטיפול אחראי בפסולת ובשפכים – באמצעות חסכו ן בצריכה, שימוש אחראי, ושימוש במגוון טכנולוגיות לטיפול ומחזור הפסולת והשפכים.
 • שיקום קרקעות ומגוון ביולוגי – אגד סוקרת את הזיהום במתקניה ודואגת לשקם את הקרקע עפ"י תכנית שהוכנה ביוזמת אגד ובתיאום מלא עם המשרד להגנת הסביבה. אגד פועלת לצמצום השפעתה על המגוון הביולוגי בישראל ולכן, אינה יוזמת הקמת תחנות מרכזיות, מוסכים או מבנים אחרים בשטחים פתוחים, אלא מאכלסת מבנים קיימים באזורים מופרים.
 • מחויבות לצמצום פסולת – באמצעות ניהול צריכת חומרים באגד, מחזור חומרים וגיפור צמיגים, מצמצמת אגד את כמות הפסולת.
 • ניהול המדרך הפחמני – אגד גאה על השתייכותה לקבוצה מצומצמת של ארגונים בישראל המודדים ומנהלים את המדרך הפחמני שלהם ואף מעבירים דיווחים באופן וולונטרי למשרד להגנת הסביבה. ניהול המדרך מאפשר לאגד להשתפר ולהפחית את פליטות גזי החממה של הארגון. על פעילות זו זוכה אגד מדי שנה, (החל משנת 2010) באות השר להגנת הסביבה.
 • קידום תחבורה בת קיימא - כמפעילת התחבורה הציבורית הגדולה בישראל, המסיעה מעל מיליון נוסעים מדי יום, מייצרת אגד אלטרנטיבה לרכבים הפרטיים, ובכך מסייעת בהפחתת זיהום האוויר וצריכת הדלק, מצמצמת את פליטות גזי החממה בישראל ותורמת לאיכות החיים והסביבה. עובדי אגד נהנים מהסעות לעבודה ומנסיעה חופשית בקווי אגד כחלופה סביבתית לשימוש ברכב פרטי.
 • אגד ממלאת אחר כלל החוקים והתקנות הסביבתיות ומקפידה על הוראות הגופים האמונים על שמירת הסביבה.

צריכת אנרגיה


ההשפעה הסביבתית העיקרית של אגד נובעת מצריכת הסולר של האוטובוסים. סולר כידוע הינו משאב מתכלה וצריכתו גורמת לזיהום אוויר ולפליטת גזי חממה. אגד פועלת לצמצום צריכת הסולר של האוטובוסים באמצעות מערכות ניטור העוקבת אחר צריכת הדלק, הדרכות נהגים לנהיגה חסכונית ולכיבוי המנוע בעת עצירה ממושכת, ובאמצעות מתן תמריצים כלכליים, לסניפים המצטיינים בהפחתת צריכת הדלק.
בזכות פעולות החיסכון בסולר שביצעה אגד, נחסכו כ 18- מיליון ליטר סולר במהלך 2011-2012 . גופי תאורה במתקני אגד הוחלפו לגופי תאורה הכוללים נורות פלורסנט מסוג T5 החסכוניות בצריכת אנרגיה.
בנוסף, אגד בוחנת מחקרים בתחום הנהיגה החסכונית ומודלים המתגמלים נהג ים על חסכון בדלק. באגד אין שימוש באנרגיה מתחדשת.

צריכת דלק

צרכני הדלקים באגד הם האוטובוסים, המונעים באמצעות סולר, רכבי אגד, הצורכים בנזין, המקלחות במתקני אגד, המחוממות באמצעות סולר, והקיטוריות- המשמשות לניקוי האוטובוסים והמופעלות בנפט.

צמצום צריכת הדלק

במסגרת הרפורמה בתחבורה הציבורית בגוש דן ומהלכים נוספים לשיפור השירות בערים נוספות, שונו חלק מקווי האוטובוסים, הוגדלה תדירות הנסיעות והקילומטרז' השנתי המצטבר של אוטובוסי אגד עלה.
בנוסף, אגד המשיכה לחדש את צי האוטובוסים ברכבים מדגם יורו 5 העומדים בתקנים מחמירים של זיהום אויר, להם צריכת דלק גבוהה יותר משל אוטובוסים ישנים יותר.
ההדרכות לנהיגה חסכונית אותן עברו כל עובדי אגד וחיוב העובדים לדומם את המנועים בזמן עצירה, סייעו לצמצם את צריכת הסולר של האוטובוסים. בנוסף, כדי לצמצם
את צריכת הדלק של עובדי אגד בהגעתם לעבודה, מפעילה אגד מערך הסעות יומי, המשרת את כלל עובדי אגד במתקניה השונים.

צמצום זיהום אויר


פליטות לאוויר מכלי רכב הן מהגורמים העיקריים לזיהום אוויר ולהצטברות פחמן חד חמצני ותחמוצות חנקן באוויר. כחלק ממחויבותה של אגד לשמירה על הסביבה ולבריאות הציבור, פועלת אגד לצמצום זיהום האוויר מאגזוזי האוטובוסים באמצעות שדרוג צי האוטובוסים לדגמים חדשים, העומדים בתקנים מתקדמים ובדיקות תקופתיות. מאוטובוסי אגד נפלטים 4 סוגי מזהמים עיקריים:

 • פליטות NOX - תחמוצות חנקן למיניהן נוצרות מגורמים תעשייתיים כמו גם ממקורות טבעיים. פליטה של חד תחמוצת החנקן (NO) ודו-תחמוצת החנקן (NO2) נוצרת בעיקר מתחבורה ומתעשייה.
 • פליטות PM (חלקיקים) - חלקיקים שמקורם בעיקר בפחמן, אפר, חול, אבק, פיח ומתכות. מקור החלקיקים - כלי רכב ממונעים וגם עשן ארובות, כרייה, בנייה וכן במקורות טבעיים כגון סופות חול.
 • פליטות HC (פחמימנים) - פחמימנים הם קבוצה של תרכובות כימיות הבנויות מאטומי מימן ופחמן. תרכובות אלה מהוות מרכיב בחומרים שונים כגון שמן, צבע, ממסים ודלקים. מקורות הפחמימנים הם כלי רכב, בתי זיקוק, חימום ביתי ומפעלים המשתמשים בממיסים אורגניים. המקורות הטבעיים של הפחמימנים הם צמחייה, שרפות יער ופליטות ממאגרי דלק טבעיים.
 • פליטות CO (פחמן חד-חמצני) - המקור העיקרי לפליטות פחמן חד חמצני (גז חסר צבע וריח) הוא שריפה לא מושלמת, במנועי רכבים, כלומר, שלא בנוכחות מספקת של חמצן.

פליטות מזהמים
פליטות המזהמים מאוטובוסי אגד בשנים 2010-2012 חושבו על בסיס המקדמים המקובלים במשרד להגנת הסביבה (מקדמי פליטת מזהמים מכלי רכב לפי תקן יורו, בהתבסס על מצאי כלי רכב 2009). בהתאם לכך, נתוני שנת 2010 בדוח זה עודכנו ויהוו את שנת הבסיס לשם השוואת נתונים עתידיים.
המזהמים שנמדדו (CO,PM,HC,NOX) הם בעלי השפעה על בריאות הציבור. במסגרת מאמציה של אגד להפחית את השפעותיה הסביבתיות ובהתאם לדרישות החוק, ניתן לראות מגמת הפחתה עקבית מצטברת של 8%-16%, בהתאמה, בכל אחד מן המזהמים הללו. בכדי להציג את משמעות ההפחתה עבור הציבור, נתונים אלו מוצגים גם במונחי חיסכון בעלויות חיצוניות למשק, הנובעות מפגיעה פוטנציאלית בבריאות הציבור.

פליטות תחמוצות חנקן (NOX) מאוטובוסי אגד
בין השנים 2010 ו- 2012 חלה ירידה של 8% בפליטות תחמוצות החנקן מאוטובוסי אגד.
העלות החיצונית הנחסכת למשק כתוצאה מירידה זו עומדת על 8,225,979 ₪.
פליטות חלקיקים (PM) מאוטובוסי אגד
בין השנים 2010 ו- 2012 חלה ירידה של 16% בפליטות חלקיקים מאוטובוסי אגד.
העלות החיצונית הנחסכת למשק כתוצאה מירידה זו עומדת על 644,817 ₪.
פליטות פחמימנים (HC) מאוטובוסי אגד
בין השנים 2010 ו- 2012 חלה ירידה של 16% בפליטות פחמימנים מאוטובוסי אגד.
העלות החיצונית הנחסכת למשק כתוצאה מירידה זו עומדת על 208,686 ₪.
פליטות פחמן חד חמצני (CO) מאוטובוסי אגד
בין השנים 2010 ו- 2012 חלה ירידה של 12% בפליטות פחמן חד חמצני מאוטובוסי אגד.
העלות החיצונית הנחסכת למשק כתוצאה מירידה זו עומדת על 31,819 ₪.
מהנתונים עולה כי בשנים 2010-2012 נמשכה מגמת צמצום הפליטות של המזהמים השונים. ההפחתה בפליטות מזהמים בין השנים 2010 - 2012, הנובעת משדרוג צי האוטובוסים, הביאה לחיסכון כולל של 9,111,300 ₪ בעלויות חיצוניות למשק.

מעקב אחר פליטות האגזוזים
פליטות אגזוזי האוטובוסים נבדקות אחת לשנה באוטובוסים שגילם פחות מ 7- שנים ואחת לחצי שנה באוטובוסים מדגמים ישנים יותר. בנוסף, בכל אוטובוסי אגד מצוין מספר הטלפון של הממונה הארצי לבטיחות, גהות ואיכות סביבה והציבור מוזמן לדווח על פליטות עשן חריגות. אוטובוסים מדווחים מופנים לטיפולים במוסך. בתוצאות הטיפול מעודכנים הפונים והגורמים הרלוונטיים באגד.

הפחתת רעש

רעש שמקורו בכלי רכב אינו מביא לפגיעה במערכת השמיעה, אך עלול להוות מטרד המפריע לתפקוד היומיומי ולריכוז ולגרום להפרעות שינה. עוצמת הרעש מכלי רכב תלויה בגורמים הבאים:
 • נפח התנועה - ככל שגדל מספר כלי הרכב, גדל מפלס הרעש.
 • סוג הרכבים - משאיות, אוטובוסים ואופנועים מגבירים את מפלס הרעש.
 • מהירות התנועה - כאשר התנועה רציפה, מפלס הרעש נמוך ואילו כאשר התנועה אינה רציפה בשל עצירה לפני צומת או פסי האטה, מפלס הרעש גבוה יותר.
גם לגיל הרכב ולתחזוקתו השפעה על רמת הרעש. אוטובוסים יוצרים יותר רעש מרכבים פרטיים בשל גודל המנוע והעצירות התכופות הנדרשות מהם. בנוסף, השימוש במזגנים תורם לעלייה במפלס הרעש ולכן רוב האוטובוסים בארץ הם בעלי מפלסי רעש גבוהים יותר ממקביליהם האירופאים. מפלס הרעש בכל דגמי האוטובוסים בשירות אגד נבדק לפני עלייתם לכביש ומאושרים רק אוטובוסים העומדים בתקן.
באוטובוסי אגד הותקנה מערכת המתריעה בפני נהגים על עמידה ממושכת במנוע דולק, אשר גורמת לבזבוז דלק ולמפגעי רעש סביבתיים, על ידי הודעה מתפרצת לצג הנהג. בנוסף שולחת המערכת תלונה למורשה האגודה על החריגה המשמעתית.
כחלק ממחויבותה של אגד לפעול לצמצום הרעש, משקיעה אגד משאבים רבים ברכישת רכבים מדגמים חדשים השקטים יותר בהשוואה לאוטובוסים הישנים. הרעש שמייצרים אוטובוסי אגד נבחן באופן תקופתי, אוטובוס שחורג מהתקנים, מורד מהכביש ונשלח לטיפול במוסכי אגד.

ניהול צריכת חומרים באגד


אגד מנהלת מעקב אחר צריכת החומרים השנתית, במטרה להימנע מאחזקת מלאי מיותר ולצמצם את הבלאי והפסולת למינימום. חלק מהספקים, מאפסנים במחסניהם את המלאי עבור אגד. החומרים העיקריים שאגד צורכת הם שמן לאוטובוסים )שמן מנוע, שמן גיר, שמן סרן אחורי, שמן בלמים(, נוזלי קירור, אוריאה, ברזל, קרטונים, דפים, וניילון לשימוש משרדי. ב-2011 צמצמה אגד את צריכת הנפט ששימש לניקוי רכיבי מנועי האוטובוסים, עקב מעבר לניקוי בחומר בטוח יותר לשימוש(אימפקט 6). מגמה זו נמשכה גם בשנת 2012.

טיפול בפסולת


אגד פועלת לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת במתקניה. שמני המנוע והגיר והצמיגים הבלויים נשלחים למחזור, חלק מהאוטובוסים נשלח לגריטה וחלקם האחר נמכר. פסולת מסוכנת נשלחת להטמנה באתרים יעודיים ומורשים. אגד אינה משנעת פסולת מחוץ או אל תוך ישראל.

טיפול בשמנים משומשים
במטרה לצמצם את הפסולת, ממוחזרים שמן המנוע ושמן הגיר של האוטובוסים ונמכרים לחברות מורשות. בנוסף, השמן לבישול ממטבחי אגד נאסף על ידי הקבלנים המפעילים את המטבחים ונשלח למחזור. פעילות זו מבוקרת על ידי ממונה איכות הסביבה באגד.

טיפול בצמיגים משומשים
פסולת צמיגים מהווה אתגר סביבתי מאחר והם בעלי נפח גדול, עשויים מחומרים עמידים שנשארים בסביבה לאורך זמן ומהווים פוטנציאל לשריפות ולזיהומי קרקע מים ואויר בחומרים מסוכנים.
אגד פועלת לצמצם את מספר הצמיגים המשומשים המועברים למחזור, בין השאר, על ידי הארכת חיי הצמיגים בתהליך גיפור הצמיגים הבלויים. המשקל הכולל של הצמיגים שמוחזרו וגופרו בשנת 2011 עלה על 1,304 טון ובשנת 2012 מעל 1,335 טון (לפי הערכה שמרנית של משקל 50 ק"ג לגלגל אוטובוס).

גיפור ומחזור צמיגים
בתהליך הגיפור, מוסרת השכבה העליונה, השחוקה של הצמיג (כ 20% מהצמיג) ובמקומה מודבקת שכבה חדשה. בסוף התהליך, מתבצעת בקרת איכות לכל הצמיגים המגופרים, נתוניהם מוזנים למערכת הממוחשבת והם מורכבים על האוטובוסים, בהתאם לצרכים. הצמיגים הבלויים, ואלו שאינם עוברים את בקרת האיכות, נשלחים למחזור.

גריטה
האוטובוסים המושבתים, אם כתוצאה מתאונה או בהתאם לתוכנית ההצטיידות ברכבים חדשים, נשלחים לגריטה. צמיגים, רכיבים שמישים, או הניתנים לשיפוץ, נשמרים לשימוש עתידי. בסוף תהליך הפירוק, הגרט נמכר כברזל.

טיפול בפסולת משרדית
פסולת הנייר המשרדית נאספת מבתי אגד בירושלים, קש"ת, חיפה וממפעל היצור ומועברת למחזור. כ 2,700- טונרים נשלחים מדי שנה למחזור. כ 5%- ממוצרי האלקטרוניקה, מוחלפים מדי שנה וכ- 400 מכשירים נשלחים למחזור.

טיפול בפסולת מסוכנת
הפסולת המסוכנת של אגד, הנוצרת כתוצאה מטיפולי תחזוקה במכלולי האוטובוסים במפעל היצור של אגד בחולון, מטופלת על פי התהליך המתואר בתרשים. תהליך צמצום תשטיפי הפסולת המסוכנת במפעל היצור של אגד.

צריכת מים


אגד אינה שואבת מים באופן עצמאי וספקי המים שלה הם 'מקורות' ותאגידי המים המקומיים. רוב צריכת המים משמשת לשטיפת האוטובוסים. כדי לצמצם את צריכת המים, התקינה אגד במתקני שטיפת הרכבים שבאתרי אגד, מערכות למחזור מים: מי השטיפה מנוקזים למערכת סינון וטיפול, וב- 70% מהם נעשה שימוש חוזר. בזכות פעולות החיסכון שנקטה אגד, ולמרות הגידול במספר הרכבים נשמרה מגמת הירידה בצריכת המים בשנים 2011-2012 .

טיפול בשפכים


אתרי אגד המשקיים מייצרים שפכים שמקורם בתשטיפי רצפה מאולמות העבודה במוסכים, מאזורי הסעדה לעובדים ומשימוש סניטרי. בשנת 2010 הכינה אגד תכנית הנדסית ורב שנתית לשדרוג תשתיות השפכים במתקניה ברחבי הארץ. לתכנית הוקצו משאבים כספיים בתקציב ונקבע מנגנון פיקוח קפדני וסיומה צפוי בדצמבר 2014.
במסגרת התכנית, משוקמים משטחי תפעול ומותקנים מפרידי שמן תקניים לרבות תאי דיגום לשפכים המטופלים טרם הזרמתם לביוב העירוני. בנוסף דואגים באגד לוודא הפרדה מלאה בין הזרם הסניטרי לזרם התעשייתי ושהחיבור ביניהם יעשה רק לאחר טיפול במפרידי בפברואר 2011 בוצעה החלפת מיכלי דלק וצנרת דלק במוסך תלפיות מחשש לדליפה וזיהום. ההחלפה לוותה בייעוץ סביבתי ובתיאום מלא עם המשרד להגנת הסביבה. מעבר לכך לא דווחו אירועי שפך בשנים 2011-2012.

בשנת 2011 שודרגו המתקנים: מוסך מרכזי חולון, חוף הכרמל, מפעל הייצור, נווה שאנן, עטרות ותחנה מרכזית ירושלים.
בשנת 2012 שודרגו המתקנים: אשדוד, חניון חולון, כרמיאל, אילת, נתניה ותלפיות.

קידום תחבורה בת קיימא


הניסיון מהעולם וגם מישראל מלמד שהשקעה בתחבורה ציבורית ושיפור השירות מעודדים רבים לצמצם את השימוש ברכב הפרטי ומשפרים את איכות הסביבה, ואיכות החיים של כלל התושבים. זאת באמצעות הסדרת נתיבי תחבורה ציבורית שייצרו יתרון לאוטובוסים על פני כלי הרכב הפרטיים, שיפור הממשקים בין אוטובוסי אגד לרכבת, למפעילי התחבורה הציבורית האחרים ולרשתות של שבילי אופניים.

אגד משתפת פעולה בחשיבה עם משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות וארגונים סביבתיים על דרכים לקידום אלטרנטיבות הסביבתיות לרכבים פרטיים. אגד אף מאפשרת העלאת אופניים לאוטובוסים הבין עירוניים, ללא תשלום נוסף, ואף נותנת חסות ולוקחת חלק בכנסים של ארגונים סביבתיים.

שיתוף פעולה עם ארגון "תחבורה היום ומחר"
ארגון "תחבורה היום ומחר" קם במטרה לשנות את מדיניות התחבורה בישראל, לקדם פיתוח ושימוש במערכות תחבורה אלטרנטיביות כגון תחבורה ציבורית, הליכה ברגל, רכיבה באופניים ועוד. כחלק מפעילות הארגון לקידום תחבורה בת קיימא, הוקם הפרויקט "תחבורה וקהילה" בתור מסגרת תומכת ליוזמות מקומיות של קידום תחבורה בת קיימא ובמטרה להרחיב את תחומי הפעילות לכל יישובי הארץ, להביא לידי ביטוי את צורכי מגוון האוכלוסיות, להדגיש את מרכיב הצדק החברתי בשיח על תחבורה בת קיימא ולהעצים אזרחים הפועלים עצמאית ללא תלות בארגונים המקצועיים. זאת, מתוך האמונה כי לקבוצות אזרחים היכולת להשפיע ולשנות את מערכות התחבורה בסביבתם.

בשנת 2011 במסגרת שיתוף הפעולה של אגד, אגודת הסטודנטים של מכללת תל חי, הרשות המקומית וקבוצת פעילים, הופעלו קווי אוטובוסים בין קריית שמונה והקיבוצים באזור למכללת תל חי. זאת במטרה לקדם את התחבורה הציבורית באזור. מטרת הפעילות היא להעלות את תדירות האוטובוסים, להוזיל את מחירי הנסיעה, להעלות את מספר הנוסעים ולהפעיל קו לילה אזורי.

היקפי השקעה בתחום הסביבתי
כחלק ממחויבותה של אגד לשמירה על איכות הסביבה ובריאות הציבור, מפנה אגד משאבים רבים לצמצום הפסולת ולטיפול בה, להתמודדות עם מפגעי זיהום אויר ורעש, לצמצום צריכת האנרגיה והמים, לטיפול בשפכים ולשמירה על הקרקעות והמגוון הביולוגי. מאחר ואגד תאגיד פרטי, דוחותיו הכספיים והיקף הקנסות בנושא סביבה, אינם מפורסמים לציבור.

הטמעת תקן ISO 14001


המודעות הגדלה לנושא איכות הסביבה בארץ ובעולם (צרכנים/ מחזיקי עניין/ משקיעים/ רשויות), והחקיקה הנובעת מכך, מציבה בפני הארגונים דרישה למחויבות לנושא והירתמות לשמירה על הגנת הסביבה.

מפעל הייצור הארצי של “אגד” בחולון מאחד תחת קורת גג אחת מחלקות שונות, המשרתות את קואופרטיב “אגד” בתחזוקה ובטיפול השוטף בצי האוטובוסים וכן במתן שירותים לחברה.
תוצרת המפעל העיקרית הנה מכללי אוטובוסים ומרכיבים שונים שעברו שיפוץ ותחזוקה יסודיים (מנועים, תמסורת - תיבות הילוכים וכד’) וכן טיפול בצמיגים.
במפעל הייצור הארצי מיושמת מערכת לניהול סביבתי , בהתאם לדרישות התקן הישראלי והבינלאומי ISO 14001:2004 אשר מטרתו להטמיע שיטות עבודה שיבטיחו שיפור מתמיד בפעילויות בעלות היבטים סביבתיים. כמו כן, מערכת לניהול איכות סביבה ISO 14001 מאפשרת לאגד:
 • זיהוי וניהול ההשפעות הסביבתיות.
 • זיהוי, הערכה ויישום של תהליכים לטיפול ומניעה מתמשכים של ההשפעות הסביבתיות.
 • הגדרת יעדי איכות הסביבה ותוכניות להשגתם.
 • זיהוי ובדיקת התאמה לדרישות חוק, תקנות ותקנים רלוונטייםצמצום הוצאות על צריכת אנרגיה לניהול פסולת.
 • הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות).
 • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים.
 • הענקת בטחון ללקוחות ולמחזיקי העניין, כי הארגון מעמיד את הדאגה לסביבה בעדיפות גבוהה.
סוקרי מכון התקנים הישראלי סייעו לזהות אם מערכת הניהול הסביבתית של הארגון מתאימה לדרישות התקן, ומהן נקודות השיפור הנדרשות.

עקרונות מערכת ניהול איכות הסביבה בחברה
 • עמידה בדרישות התחיקתיות הרלוונטיות ובדרישות אחרות בעת ביצוע כלל הפעילויות.
 • עריכת מבדקים סביבתיים באופן תקופתי.
 • שיפור מתמיד באפקטיביות של מערכת ניהול איכות הסביבה על ידי קביעת מטרות ויעדים ברי מדידה ככל האפשר, בקרתם, ניטורם וסיקורם במסגרת סקרי הנהלה.
 • הקצאת משאבים וכוח אדם למימוש מטרות איכות הסביבה.
 • הטמעה והדרכה מתאימים לעובדי המפעל שתכלול שיתוף עובדים ושילובם במערכת ניהול הסביבתית במפעל.
 • מניעה וצמצום ככל האפשר של השפעות סביבתיות לא רצויות, הקשורות לפעילות המפעל.
 • סקירה תקופתית של מדיניות איכות הסביבה, לבחינת המשך התאמתה במקרה של שינויים במפעל או בפעילותו.
 • מעורבות בוועדות ובארגונים למען הסביבה בארץ ובעולם.
כמו כן, הנהלת המפעל מחויבת לפעול ברוח זו, מפרסמת את המדינות של אגד, ומציגה את השיפור המתמיד בביצועים הסביבתיים.