האם נעלה בעתיד לאוטובוסים חשמליים?

עודכן בתאריך  18.02.2014

צבעם הירוק של האוטובוסים באגד אינו רק כסות קוסמטית. בימים אלה בוחנת אגד את האפשרות לשילובם של אוטובוסים חשמליים, כחלק מהרתמות האגודה ושילובה בשימור איכות הסביבה ומניעת זיהום אוויר וכפועל יוצא מכך, צמצום משמעותי בעלויות כספיות.

בעולם קיימים מספר דגמים של אוטובוסים חשמליים. הדגם הרלוונטי למחוזותינו, הינו מתוצרת סין שנקרא SUPER CAPACITOR הטוען ופורק חשמל במהירות של 30 שניות לכל 1.5 קילומטר. הטענתו של האוטובוס נעשית בעת הגיעו לתחנה, באמצעות התחברות של מוט נשלף למערכת הטענה עילית שממוקמת בכל תחנה. האוטובוסים האלה מופעלים בקווי השרות של הערים בייג'ין ושאנחאי בסין. יתרונותיו: חיסכון ניכר בעלויות - 0.6 שקל לק"מ לעומת 4 ש''ח לק"מ לאוטובוס עם מנוע דיזל.

תקופת הניסיון מוערכת ב-24 חודשים ובמהלכה יבחנו שילובם של הגופים הרגולטורים (עיריות, חברת חשמל, משרד איכות הסביבה ומשרד התחבורה) בפרוייקט זה. לצורך בחינת האוטובוס תספק אגד שרותים בתחום הטכנולוגי, הרגולטורי והתפעולי הנדרשים לצורך הניסוי. בסיום שלב הניסוי תבחן האגודה אם בכוונתה להמשיך לשלב של הפעלה מסחרית.

סרטון המתאר את אופן פעולת האוטובוס: