ערך צבור

עודכן בתאריך  01.08.2022

ערך צבור מאפשר לטעון כסף מזומן בכרטיס ולהמירו ליחידות ערך צבור, ניתן לטעון 30 ₪, 50 ₪, 100 ₪, 150 ₪ ו-200 ₪, כאשר ההנחה ניתנת לנוסע במעמד הטעינה ובהתאם לפרופיל הנוסע הטעון ברב קו.

הנחות מכל הסוגים בחוזה ערך צבור יינתנו במעמד טעינת החוזה. לא ניתן לרכוש בערך הצבור חוזים תקופתיים.


סכומי הטענה בהסדר נסיעה ערך צבור

 התשלום בפועל בש"ח
 ערך נטען לנוסע רגיל
ערך נטען לותיק, סטודנט מורחב, זכאים ונוער
 ערך נטען לסטודנט רגיל
 30
30
 60
 45
 50 50  100  75
 100 100
 200  150
 150 150
 300  225
 200 200
 400  300
סכומי הטענה בהסדר נסיעה ערך צבור


שימו לב:

  • בעליה מהדלת האחורית, יש לבחור בעת התיקוף באפשרות ׳ערך צבור׳ במכונת התיקוף
  • באחריות הנוסע לתקף במכשיר הכרטוס באוטובוס את הקוד המתאים למסלול הנסיעה שלו