חיילים וחיילות בשירות מילואים

עודכן בתאריך  11.01.2021

אופן השימוש בשוברי המילואים ובשוברי המלש"ב. חיילי מילואים רשאים לנסוע בקווי אגד ללא תשלום בכפוף לתנאים המפורטים בעמוד זה.

שובר מלש"ב טעון בכרטיס רב-קו

על החייל להגיע לנסיעה עם רב-קו הטעון בהסדר נסיעה מתאים, ההסדר יכובד בכל קווי אגד כולל קווי אילת.

שימו לב, החל מיום ראשון 10.1.21 לא מכובדים שוברי נסיעה מלש"ב ממוחשבים מנייר.

שובר מילואים מודפס

 • השובר יכובד רק בתאריכים המצויינים על גבי השובר.
 • בכותרת השובר יהיה כתוב "אגד".
 • בשובר מילואים זה לא מצוין המוצא והיעד.
 • שוברים שמולאו בכתב יד לא יכובדו.
                                                                   

  שובר מלש"ב

  • השובר יכובד רק במסלול הנסיעה המצוין בשובר.
  • השובר מתאים לכיוון נסיעה אחד בלבד.
  • לא יכובד שובר ללא חלקו העליון.
  • יכובד רק שובר אשר מופיע עליו סמליל "אגד".
  • השובר אינו חייב להיות מודפס, יכובד גם שובר אשר מולא בכתב יד.
  • הנסיעה תתאפשר רק ביום ובתאריך המצוין בשובר.
  • ניתן לתקף עבור הנסיעה גם באמצעות רב קו שבו הוטען מראש הסדר נסיעה חינם בכל קווי אגד (כולל קווי השירות לאילת וממנה) התקף ליום מסוים.