חיילים בשל"ת, חניכי קד"צ, מתנדבים בשירות לאומי/ שירות אזרחי ומתנדבים בשנת שירות

עודכן בתאריך  21.07.2020

ההנחות להן זכאים חיילים בשל"ת, חניכי קד"צ, מתנדבים בשירות לאומי/ שירות אזרחי ומתנדבים בשנת שירות

חיילים בשל"ת, חניכי קד"צ, מתנדבים בשירות לאומי/ שירות אזרחי ומתנדבים בשנת שירות

חייל בשירות ללא תשלום, חניך במכינה קדם צבאית, חניך במכינה קדם צבאית חצי שנתית, מתנדב בשירות לאומי מתנדב בשרות לאומי אזרחי ומתנדב בשנת שירות זכאים לפטור מלא מדמי נסיעה בכל קווי השירות, למעט קווי אילת. ההנחה מתקבלת לאחר הנפקת כרטיס רב קו פרסונאלי בפרופיל של"ת/ קד"צ/ פרופיל למתנדבי שרות לאומי אזרחי וטעינת חוזה מתאים.

 

נסיעה ללא תשלום בקווי אילת אפשרית רק למי שהינו תושב אילת או הערבה, או שהמוסד בו הוא שוהה הינו בערבה או באילת, ובהתאם לרשימות שהועברו ע"י גופי ההתנדבות, והוטען לו חוזה מתאים לנסיעה בקווי אילת.  הזמנת מקום מראש, מותרת רק לבעל התעודה, ניתן לשמור מקום אחד בלבד, כל המבצע הזמנה שלא בהתאם לתנאים הנ"ל צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

 

להנפקת כרטיס בפרופיל של"ת או לשינוי פרופיל לשל"ת יש להגיע לאחת מעמדות על הקו של משרד התחבורה עם כרטיס מתנדב בעמותה ואישור מהעמותה שהמתנדב/ת משובץ/ת אצלם.

 

תאריך תפוגת הפרופיל בכרטיס ה"רב קו" היא על בסיס התוקף המצוין באישור משרד הביטחון או התעודה.