משטרה ושב"ס

עודכן בתאריך  11.01.2021

תנאים לנסיעת חינם של שוטרים ומשרתי שירות בתי הסוהר (שב"ס).

משטרה

כל בעלי תעודות מינוי המוכרות של משטרת ישראל  (גם ללא מדים) פטורים מתשלום דמי נסיעה בכל הקווים פרט לקווי אילת
נסיעת שוטרים ללא תשלום בקווי אילת מתבצעת רק באמצעות כרטיס רב-קו בפרופיל מתאים.

תיקוף תעודת שוטר

שוטרים יכולים לתקף את נסיעתם בעת העלייה לאוטובוס באמצעות תעודת השוטר שברשותם. הנסיעה חינם היא בהתאם לסוג הזכאות:
  • קוד 35: זכאי לנסיעה חינם בכל קווי אגד למעט הקווים לאילת וממנה.
  • קוד 807: זכאי לנסיעה חינם בכל קווי אגד כולל הקווים לאילת וממנה.
שימו לב, בשלב זה מדובר בכיבוד במקביל הן של תעודות השוטר והן של תעודת השוטר החדשות הניתנות לתיקוף.


משרתי שירות בתי הסוהר (שב"ס)

כל בעלי תעודות מינוי המוכרות של שרות בתי הסוהר (גם ללא מדים) פטורים מתשלום דמי נסיעה בכל הקווים, פרט לקווי אילת. משרתי שירות בתי הסוהר אינם זכאים להנחות בקווי אילת.
סוהר אשר ברשותו תעודת ערבה בתוקף, בצמוד לתעודת סוהר בתוקף, רשאי לנסוע גם בקווי אילת ללא תשלום.